Vlaanderen moet eigen strategische stock beschermingsmateriaal aanleggen

Wouter Beke (CD&V) op 20 juli 2020.

Elk woonzorgcentrum moet een rollende stock aan beschermingsmateriaal voor minstens drie maanden aanleggen. Vlaanderen moet een bijkomende noodstock van drie maanden voorzien. Dat staat in de eerste aanbevelingen van de coronacommissie in het Vlaams Parlement.

Het dragen van beschermingsmateriaal bij risicopatiënten in de ouderenzorg moet worden verplicht, stellen de Vlaamse partijen in de resolutie. Daarom moeten de voorzieningen verplicht een eigen stock aanleggen, met de Vlaamse voorraad als backup. Er moet ook lokale productiecapaciteit worden voorzien, of de mogelijkheid om die snel op te bouwen.

Tegen 21 augustus moet elke voorziening een draaiboek klaar hebben om voorbereid te zijn op een tweede golf. De partijen beseffen dat ze veel druk leggen op het personeel, dus moet er snel een sociaal akkoord komen, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De eerste verbeteringen moeten al in 2021 van kracht worden.

Mentaal welzijn

De tekst vraagt ook om meer aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de bewoners. Er moet in alle omstandigheden een minimale bezoekregeling komen, met altijd minimum één vaste bezoeker per bewoner. Bij het levenseinde moet worden vermeden dat er een beperking is in het contact met naasten.

Wat de teststrategie betreft, moet onder meer worden gezorgd dat het personeel regelmatig wordt getest. In het bijzonder als ze terugkomen van een reis.

Partner Content