Vlaanderen maakt bebossen gemakkelijker en vergunningen voor ontbossingen moeilijker

© Getty Images

Nadat de oppositiepartijen uit protest het halfrond hadden verlaten, hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement woensdag nog het licht op groen gezet voor een decreet dat het makkelijker moet maken om extra bos te planten en dat de drempels om te ontbossen verhoogt. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir plaatst het decreet de lokale besturen ook meer voor hun verantwoordelijkheid bij het afleveren van vergunningen voor ontbossingen. Zij zullen bijvoorbeeld zelf moeten instaan voor de nodige compensaties.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om tegen het einde van deze regeerperiode 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Om dat doel te halen, stuurt de regering een aantal regels bij. Zo blijven lokale besturen nog vaak ontbossingsaanvragen goedkeuren, ook wanneer het agentschap Natuur en Bos negatief adviseert. Dat komt onder meer omdat die besturen zelf niet moeten voorzien in compensaties voor ontbossingen. 

Minister Demir wil dat lokale besturen “voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden”. “Aan de lopende band ontbossingsvergunningen geven zonder de verantwoordelijkheid voor de gevolgen te dragen, kan in de toekomst niet meer. Voor elke ontbossing die overheden zélf doen zullen ze zelf in natura een compensatie moeten doorvoeren” klinkt het.  

Tegelijk verhoogt de minister de bosbehoudsbijdrage naar 5,6 euro per vierkante meter. De bosbehoudsbijdrage is de financiële vergoeding die moet betaald worden bij ontbossingen (wanneer een compensatie in bos niet mogelijk is). Vandaag ligt die bijdrage nog op 3,66 euro per vierkante meter. Die verhoging moet volgens de minister “afremmend werken”.

Het nieuwe decreet moet bebossing hier en daar ook makkelijker maken. Zo wordt er gesleuteld aan de afstandsregels in agrarisch gebied. Wie een bos aanplant in landbouwgebied moest tot nog toe zes meter afstand houden tot de perceelsgrens. Daardoor kan op een perceel van 1 hectare bijna een kwart niet bebost worden. Daarom worden afstandsregels bijgesteld naar 2 meter, zodat elke hectare grond maximaal benut mag worden.

De tekst versterkt ook de strafrechtelijke bescherming van bossen. Voor misdrijven zoals illegale kappingen en ontbossing zal voortaan de correctionele rechtbank bevoegd zijn en niet langer de politierechtbank.

Partner Content