Vlaanderen investeert mee in praktische vorming voor professionele groenvoorzieners

(Belga) Om professionele groenvoorzieners en tuinaanemers nieuwe technieken of hun kennis van planten bij te schaven, zal het Provinciaal Centrum voor Sierteelt (PSC) in het Oost-Vlaamse Destelbergen nog meer praktische vorming aanbieden. Vlaams Minister-president Kris Peeters (CD&V) trekt daarvoor 50.000 euro extra uit.

Bovenop de 470.000 euro werkingsmiddelen die de Vlaamse overheid jaarlijks toekent aan het PCS, maakt Peeters 50.000 euro vrij voor specifieke opleidingen en demonstraties voor de professionele groenvoorzieners. Het gaat hierbij onder meer over cursussen rond onkruidherkenning, herkennen van ziekten en plagen, invasieve planten of milieuvriendelijke afdekmaterialen. De middelen zullen ook gebruikt worden om groenvoorzieners actiever te betrekken bij het waarnemingen- en waarschuwingssysteem dat in de land- entuinbouwsector al gebruikt wordt. Tegen 2014 moeten ook alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen de principes van de geïntegeerde gewasbescherming toepassen, waardoor extra scholing voor de sector zich opdringt. In Vlaanderen zijn momenteel 3.334 tuinaannemers, die ongeveer 5.000 mensen tewerkstellen, naast de werknemers in groendiensten van steden en gemeenten. “Uit recent onderzoek aan de KULeuven blijkt dat 72 procent van de geënquêteerde gemeenten behoefte heeft aan demonstraties van het gebruik van vaste planten in openbaar groen”, aldus Peeters. “Uit contacten met het Agentschap Natuur en Bos bleek bovendien dat er nood is aan doorstroming van studies naar de groensector.” Naast Vlaanderen, krijgt het PCS steun van de provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, beroepsvereniging AVBS, de Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde, Europa en het IWT. (KAV)

Partner Content