Vlaanderen gaat vanaf 2022 opnieuw moskeeën erkennen – onder verstrengde voorwaarden

Bart Somers wil dat Join.Vlaanderen en Minderhedenforum hun krachten bundelen © belga

De Vlaamse overheid gaat vanaf 2022 opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Een nieuw ontwerp van decreet is goedgekeurd door de Vlaamse ministerraad en moet nog goedgekeurd worden door het parlement.

Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

In 2017 kondigde toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aan dat ze geen moskeeën meer ging erkennen. Dat was ingegeven door het gebrek aan een controlemechanisme vanuit Vlaanderen op de werking van de geloofsgemeenschappen.

‘Door niet te erkennen, creëer je wantrouwen’, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). ‘Door een lokale geloofsgemeenschap te erkennen, ontstaat er een constructieve relatie met de overheid.’

Een belangrijk element in het nieuwe decreet is de oprichting van een informatie- en screeningsdienst. Die begeleidt en controleert de geloofsgemeenschappen. ‘Die dienst zal ook politionele bevoegdheden hebben’, zegt Somers. ‘De informatie- en screeningsdienst zal nauw samenwerken met de politie, Staatsveiligheid en de lokale besturen.’

Geen buitenlandse financiering

Ook de erkenningsvoorwaaren worden aangescherpt. Zo mag een erkende moskee niet langer een imam hebben die betaald wordt door het buitenland. Ook de andere voorwaarden moeten beletten dat buitenlandse overheden of organisaties een greep krijgen op de lokale geloofsgemeenschap. Er wordt ook financiële transparantie geëist.

De stemming in het parlement gebeurt volgens Gazet van Antwerpen normaal nog voor het zomerreces. Bij goedkeuring wordt het decreet in september van kracht. De 1713 erkende geloofsgemeenschappen krijgen een jaar de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe voorwaarden. Die termijn geldt ook voor zij die een aanvraag lopende hebben. De eerste nieuwe erkenningen kunnen al gebeuren vanaf 2022.

Partner Content