Vlaanderen eist half miljard terug van federaal

Matthias Diependaele (N-VA) op 12 januari 2022. © Belga

De Vlaamse regering eist dat een misrekening bij de zesde staatshervorming wordt rechtgezet. Het kabinet van Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) schat dat het om zowat 500 miljoen euro gaat, “al moet de precieze berekening nog gebeuren”, schrijft De Standaard dinsdag. Volgens de Waalse minister van Begroting, Adrien Dolimont (MR), betwisten de verschillende deelstaten samen een bedrag van 489 miljoen euro.

De oorzaak van die misrekening is een technische aangelegenheid. Ze gaat terug tot de overheveling van bevoegdheden bij de zesde staatshervorming en de afspraken die daarbij werden gemaakt over de financiering van die bevoegdheden, met name via dotaties vanuit de federale regering voor de deelstaten.

Het kabinet-Diependaele geeft aan dat de federale regering de misrekening erkent. Alleen kwam het nooit tot een effectieve terugbetaling. “Op het Overlegcomité van komende vrijdag vragen we dan ook een rechtzetting”, benadrukt woordvoerder Ben Bruynseels. Met het bedrag wordt de Vlaamse schuld verkleind.

In een reactie op de verklaringen van zijn Vlaamse ambtgenoot, zei de Waalse begrotingsminister Dolimont dinsdag dat de verschillende deelstaten samen 489 miljoen euro betwisten. Voor Wallonië alleen gaat het om een bedrag 105 miljoen euro. Maar, zegt Dolimont, “dit is slechts een dossier van vele”.

Hij kijkt ook naar de lager dan verhoopte federale bijdrage aan de Europese relancesteun, waarbij volgens Wallonië ook rekening moet worden gehouden met de overstromingen van juli vorig jaar. Volgens Dolimont “beperkt de federale steun zich tot een lening van 1,2 miljard euro”.

. Op het Overlegcomité staat vrijdag ook het afkloppen van de Belgische meerjarenbegroting tot 2025 op de agenda. Die moet eind deze maand naar de Europese Commissie in het kader van het Europese budgettaire kader. De Vlaamse regering heeft formeel laten weten dat ze zich terugtrekt uit de debatten en enkel akte zal nemen van het uiteindelijke budgettaire traject dat naar Europa gaat.

Gemeenten kijken al aan tegen 640 miljoen extra kosten in 2022

De lokale besturen kijken dit jaar al aan tegen 640 miljoen euro extra kosten, onder meer door de indexering van de lonen en de stijgende energieprijzen. Dat zei minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dinsdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Volgend jaar zouden de hogere kosten zelfs al op 840 miljoen euro neerkomen. “Bovendien kan er onrechtstreeks nog een impact zijn op de uitgaven, bijvoorbeeld door dotaties aan politie en hulpverleningszones, waarvan de budgetten voornamelijk worden besteed aan personeel”, zei Somers.

De minister is naar eigen zeggen bezorgd. “Ik acht de kans reëel dat er hier en daar projecten zullen worden achteruitgeschoven in de tijd. Het risico bestaat ook dat men het investeringsniveau wel op peil houdt, maar, gezien de prijzen, het aantal projecten reduceert.” “We zijn erg bezorgd over de financiële situatie van de steden en gemeenten”, zei Warnez. “Zij zijn de motor van de lokale economie. Als gemeenten straks massaal investeringen moeten schrappen, dan heeft dat een impact op onze ondernemers en op de lokale werkgelegenheid. Dat zou het hele Vlaamse relancebeleid tenietdoen.”

Als er steun zou komen voor de gemeenten, dringt Warnez erop aan dat niet voornamelijk de grootsteden daarmee zouden gaan lopen.

Partner Content