De premie bestaat sinds 2017 en is bedoeld ter ondersteuning van de energetische renovatie van de woningen of appartementen van minstens 10 buren uit dezelfde of een aangrenzende gemeente. Als zij zich laten bijstaan door een projectbegeleider-BENOvatiecoach, die hen moet 'ontzorgen', krijgt hij of zij daar een bedrag van 400 euro voor per eenheid waarin een investering werd gedaan. Dit bedrag wordt nu met 50% verhoogd. Concreet begeleidt de BENOvatiecoach de deelnemers in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering.

'De vergoeding van 400 euro volstond vaak niet, waardoor BENOvatiecoaches dreigen af te haken. Omdat het succes van deze projecten sterk afhankelijk is van de initiatiefnemer, de BENOvatiecoach, dringt dan ook deze versterking van de ondersteuning zich op', legt minister Demir uit. 'De Vlaamse renovatiestrategie is tot de tweede beste van Europa beoordeeld, maar nu is het cruciaal om dat ook in de praktijk om te zetten richting 95.000 grondige renovaties per jaar. De complexiteit en de doorlooptijd van collectieve projecten zorgen voor hoog oplopende kosten voor de BENOvatiecoach.'

Omwille van het lokale karakter van deze projecten is er een cruciale rol weggelegd voor de lokale besturen, zegt minister Somers. 'Zij kunnen burgers overtuigen om in te stappen in wijkrenovatieprogramma's waarbij ontzorging centraal staat.' Somers wijst op de ambitie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact om 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden te halen. 'Dat komt overeen met ongeveer 150.000 collectieve renovaties in 2030. Met deze renovatiebegeleidingspremie ondersteunen we de lokale besturen om deze doelstelling te behalen. Zo maken we samen werk van een beter klimaat.'

De premie bestaat sinds 2017 en is bedoeld ter ondersteuning van de energetische renovatie van de woningen of appartementen van minstens 10 buren uit dezelfde of een aangrenzende gemeente. Als zij zich laten bijstaan door een projectbegeleider-BENOvatiecoach, die hen moet 'ontzorgen', krijgt hij of zij daar een bedrag van 400 euro voor per eenheid waarin een investering werd gedaan. Dit bedrag wordt nu met 50% verhoogd. Concreet begeleidt de BENOvatiecoach de deelnemers in de vier projectfases: advies, studie, aankoop en uitvoering. 'De vergoeding van 400 euro volstond vaak niet, waardoor BENOvatiecoaches dreigen af te haken. Omdat het succes van deze projecten sterk afhankelijk is van de initiatiefnemer, de BENOvatiecoach, dringt dan ook deze versterking van de ondersteuning zich op', legt minister Demir uit. 'De Vlaamse renovatiestrategie is tot de tweede beste van Europa beoordeeld, maar nu is het cruciaal om dat ook in de praktijk om te zetten richting 95.000 grondige renovaties per jaar. De complexiteit en de doorlooptijd van collectieve projecten zorgen voor hoog oplopende kosten voor de BENOvatiecoach.' Omwille van het lokale karakter van deze projecten is er een cruciale rol weggelegd voor de lokale besturen, zegt minister Somers. 'Zij kunnen burgers overtuigen om in te stappen in wijkrenovatieprogramma's waarbij ontzorging centraal staat.' Somers wijst op de ambitie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact om 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden te halen. 'Dat komt overeen met ongeveer 150.000 collectieve renovaties in 2030. Met deze renovatiebegeleidingspremie ondersteunen we de lokale besturen om deze doelstelling te behalen. Zo maken we samen werk van een beter klimaat.'