Vlaamse regering stelt opdrachthouder aan voor PFAS-verontreiniging Zwijndrecht

Zuhal Demir in het Vlaams Parlement op 3 maart 2021.

De Vlaamse regering gaat een opdrachthouder aanstellen die moet zorgen voor een integrale aanpak rond de vervuiling met PFAS rond Zwijndrecht. Bijkomende staalnames en een onderzoek moeten duidelijk maken in welke mate de omwonenden van het Amerikaanse bedrijf 3M zijn blootgesteld aan de stof, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht.

In Zwijndrecht, meer bepaald in de ruime omgeving van de ­fabriek van het Amerikaanse bedrijf 3M, zitten zeer hoge concentraties PFOS in de bodem. Die chemische stof, die tot 2002 door 3M werd geproduceerd, is moeilijk afbreekbaar en wordt in studies gelinkt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker.

De Vlaamse regering gaat nu een opdrachthouder aanstellen die moet zorgen voor een integrale aanpak rond de vervuiling met PFAS in het gebied. PFAS is de verzamelnaam van alle poly- en perfluoralkylstoffen. Vlaanderen wil zo voorkomen dat verschillende actoren naast elkaar door werken. Die opdrachthouder moet vragen en bezorgdheden van de burgers en stakeholders in overweging nemen en iedereen op de hoogte houden.

Binnen de drie maanden na aanstelling wordt een eerste uitgebreide stand van zaken van zijn/haar concrete bevindingen gerapporteerd aan de Vlaamse regering. Naast de opdrachthouder komt er ook een klankbordgroep die inhoudelijke expertise over de domeinen heen kan geven. Met extra staalnames van bodem en water wil de Vlaamse regering bovendien meer duidelijkheid scheppen over de vervuiling in het gebied. En er komt ook een meetcampagne naar de aanwezigheid van PFOS en PFOA in het bloed van inwoners in de nabijheid van 3M. Die moet duidelijk maken in welke mate de omwonenden van 3M blootgesteld zijn aan PFAS.

Bij dezelfde omwonenden zullen metingen in onder meer bodem, (zelfgeteelde) voeding, drinkwater, huisstof en andere mogelijke bronnen van PFAS blootstelling uitgevoerd worden ‘Met de gezondheid van mensen en ons leefmilieu spelen we geen spelletjes. Bovendien spreekt het voor zich dat -conform het bodemdecreet- 3M als saneringsplichtige en -aansprakelijke dient te zorgen voor de onderzoeken en saneringen, alsook voor de financiering ervan’, aldus nog Vlaams minister Zuhal Demir.

Partner Content