Vlaamse regering start na paasvakantie met openbaar onderzoek in stikstofdossier

© Belga Image

De Vlaamse regering gaat op dinsdag 19 april het openbaar onderzoek rond de aanpak van het stikstofdossier opstarten. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maandag aan. Iedereen zal een kleine twee maanden de tijd krijgen om opmerkingen over het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieueffectenrapport over te maken.

Eind februari had de Vlaamse regering een akkoord bereikt om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak afkomstig van de landbouw en de industrie te verminderen. In dat ‘krokusakkoord’ werd vastgehouden aan de strengere stikstofnormen die een jaar eerder waren ingevoerd na een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over een pluimveestal in Kortessem. Concreet blijft de drempel voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) op 0,025 procent en voor NOx (industrie en transport) op 1 procent. Voor de landbouw houdt het akkoord onder meer in dat veertig van de meest vervuilende landbouwbedrijven tegen 2025 moeten sluiten. Zij krijgen daar wel een vergoeding voor.

Vlak na de paasvakantie zal de Vlaamse regering het openbaar onderzoek in dat dossier opstarten. Dat betekent dat de maatregelen uit het ontwerp-PAS (programmatische aanpak stikstof) en het bijhorende milieueffectenrapport (MER) vanaf dinsdag 19 april ingekekeken kunnen worden. Dat kan via de website van het Departement Omgeving, via de gemeente, of na afspraak ook bij het Departement Omgeving zelf.

Alle burgers zullen ook de mogelijkheid krijgen om opmerkingen of bezwaren over te maken. Het openbaar onderzoek loopt een tweetal maanden, tot en met vrijdag 17 juni.

‘Dit openbaar onderzoek geeft iedereen zijn of haar kans om opmerkingen te formuleren’, zegt minister Demir. ‘In tussentijd zitten we niet stil. De zogenaamde piekbelasters, de rode bedrijven, worden alvast individueel gecontacteerd en alle regelgeving wordt voorbereid.’

Partner Content