Vlaamse professoren vragen collega’s een miljoen euro te doneren

Bea Cantillon professor Universiteit Antwerpen

Professoren van alle Vlaamse universiteiten zetten zich in voor kansarme kinderen en gezinnen. Met hun solidariteitsactie 1000×1000 roepen ze hun collega academici op om geld te doneren voor verschillende goede doelen. Ze pleiten ook voor een nieuw ‘Sociaal Contract’, met onder meer rechtvaardige belastingen en solidariteit.

Volgens de professoren is de impact van de COVID-19-crisis ongelijk verdeeld. De gevolgen van de lockdown zijn het zwaarst voor laaggeschoolden. Ook hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer door een beperktere toegang tot e-learning.

“Wij dringen aan op een rechtvaardigere verdeling van de middelen en van de lasten, met onder meer evenwichtigere belastingen op loon en vermogen, een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de broodnodige intergenerationele solidariteit en het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie”, zegt prof. Bea Cantillon van Universiteit Antwerpen.

Daarom organiseren de academici een solidariteitsactie. “Wij vragen alle collega’s om onze oproep te onderschrijven door 1.000 euro te doneren”, zegt prof. Bruno Blondé van Universiteit Antwerpen. “Dat geld zal gebruikt worden voor initiatieven ter versterking van de onderwijskansen van kinderen, leerlingen en studenten uit diverse kansengroepen.

Het geld gaat naar drie projecten van de Koning Boudewijnstichting, telkens met een focus op kinderen of jongeren: het Kinderarmoedefonds, Boost en ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’.

De voorbije dagen engageerden al bijna 200 academici uit zowel Vlaanderen als Wallonië om 1.000 euro te storten. De groep professoren die mee helpen het geld te verzamelen zijn niet alleen alle rectoren en veel armoedespecialisten, maar ook wetenschappers uit heel andere disciplines.

Partner Content