Vlaamse overheid zoekt medewerkers met handicap of chronische ziekte

(Belga) De Vlaamse overheid wil de zware ondervertegenwoordiging in haar personeel van mensen met een handicap of chronische ziekte aanpakken. Momenteel hebben slechts 1,2% van de Vlaamse ambtenaren een handicap of chronische ziekte, wat niet overeenstemt met het streven om een afspiegeling van de samenleving te bekomen in de Vlaamse ambtenarij. Om dit te realiseren zet ze in op meer maatwerk. Daarvoor kunnen HR-medewerkers uit Vlaams-Brabant en Brussel donderdag ideeën opdoen tijdens een maatwerkbeurs in de KVS te Brussel.

Het diversiteitsbeleid heeft de aflopen jaren heel wat vruchten afgeworpen. Het aantal allochtone medewerkers steeg in vier jaar tijd van 1,1 naar 2,7%. Het aantal vrouwen in leidinggevende functies groeide sterk tot 29% vrouwelijke afdelingshoofden. Enkel het aandeel van ambtenaren met een handicap of chronische ziekte blijft achter. Daarom krijgt deze groep bijzondere aandacht in het diversiteitsbeleid. “Nogal wat leidinggevenden weten niet hoe ze met handicap op de werkvloer moeten omgaan en dus aarzelen ze om uit die kansengroep aan te werven”, zegt Ingrid Pelssers, de Vlaamse emancipatieambtenaar. “Tegelijk signaleren heel wat HR-collega’s me dat ze voor vacatures moeilijk kandidaten met een handicap vinden. Een bijkomend probleem is dat het merendeel van die werkzoekenden kortgeschoold zijn”. Daarom kiest de Vlaamse overheid voor meer maatwerk, onder meer via voorbehouden betrekkingen, jobcoaching en stages. Op de interactieve maatwerkbijeenkomst van 10 november in Brussel kunnen HR-medewerkers van de Vlaamse overheid inspiratie opdoen en toeleidersorganisaties ontmoeten die mensen met een handicap of chronische ziekte begeleiden naar werk. (AHO)

Partner Content