Vlaamse overheid voert stapsgewijs elektronische facturatie in

(Belga) De Vlaamse regering besliste vandaag om bij de Vlaamse overheid stapsgewijs over te stappen naar elektronische facturatie. Tegen 2017 moet heel de facturatie van de Vlaamse overheid elektronisch gebeuren. Dat levert niet alleen een daling van de administratieve lasten op, maar moet er ook voor zorgen dat de Vlaamse overheid haar facturen beter op tijd gaat betalen.

Voor offertes voerde de Vlaamse overheid al een gedigitaliseerd systeem in. Begin dit jaar ontving de Vlaamse overheid al meer dan 90 procent van de offertes digitaal. Nu zet de overheid (onder impuls van ministers van Bestuurszaken Geert Bourgeois en van Financiën en Begroting Philippe Muyters) een volgende stap. Het volledige facturatieproces van de Vlaamse overheid wordt de komende jaren geautomatiseerd. Tegen 2014 moet er een digitaal facturatieplatform zijn waarmee de overheid digitale facturen kan ontvangen. Tegen 2015 moeten bedrijven hun facturen naar alle entiteiten van de Vlaamse overheid op een digitale manier kunnen versturen. En tegen 2017 moet de overheid dan alle facturen digitaal kunnen ontvangen en verwerken. De elektronische facturatie levert zowel voor de bedrijven als voor de Vlaamse overheid een kostenbesparing op. Jaarlijks ontvangt de Vlaamse overheid 700.000 facturen. Als die allemaal elektronisch zouden verlopen, dan zou dat voor de bedrijven een administratieve lastenvermindering betekenen van ruim 4,8 miljoen euro. Voor de overheid zelf zou er sprake zijn van een “efficiëntiewinst van 7,6 miljoen euro”, zo berekende het kabinet-Bourgeois. Het systeem moet de overheid ook toelaten om het facturatieproces beter op te volgen en op die manier beter de betalingstermijnen te respecteren en verwijlintresten te vermijden. (Belga)

Partner Content