Vlaamse overheid stroomlijnt vastgoedbeleid

(Belga) De Vlaamse overheid gaat haar vastgoedbeleid stoomlijnen en haar gebouwen op een actievere manier beheren. Dat staat in het nieuwe vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

De Vlaamse overheid heeft veel vastgoed in eigendom. Maar dat vastgoed wordt op een wat versnipperde en eerder passieve manier beheerd. Daar wil de Vlaamse regering nu verandering in brengen. Er komt een (pro)actiever vastgoedbeheer en meer samenwerking tussen de verschillende vastgoedspelers van de Vlaamse overheid. Concreet zal de bestaande Vlaamse vastgoeddatabank worden aangevuld. Die databank moet de bron zijn van waaruit regelmatig gecommuniceerd wordt over het vastgoed van de Vlaamse overheid. De gegevensbank moet ook zorgen voor een beter beheer van de vastgoedportefeuille op het niveau van de Vlaamse overheid. Daarnaast komt er een interne markt voor overheidsvastgoed. Bedoeling is dat vastgoedtransacties tussen entiteiten van de Vlaamse overheid eenvoudiger worden. “Met de uitwerking van het Vlaams vastgoedbeleid streeft de Vlaamse overheid ernaar als een goede huisvader met haar vastgoed om te gaan en een zo hoog mogelijk rendement na te streven, zowel maatschappelijk als financieel”, zegt Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. (Belga)

Partner Content