Vlaamse overheid en jeugdorganisaties pakken geweld tegen kinderen aan

(Belga) De Vlaamse overheid en de organisaties die in Vlaanderen met kinderen en jongeren werken, hebben woensdag een engagementsverklaring ondertekend om geweld en seksueel misbruik tegen kinderen aan te pakken over de verschillende beleidsdomeinen heen.

De engagementsverklaring is bedoeld als eerste stap om het taboe van kindermisbruik te doorbreken. De ondertekening vond plaats in het Vlaams parlement, in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen (Welzijn), Philippe Muyters (Sport) en Pascal Smet (Sport en Jeugd). “Uit alle gesprekken, hoorzittingen en bijeenkomsten van het afgelopen jaar is gebleken dat kindermisbruik en kindermishandeling geen probleem zijn waar één of twee sectoren mee geconfronteerd worden”, zo lieten de ministers in een gezamenlijke verklaring optekenen. “Het is onze overtuiging dat we in de strijd tegen kindermishandeling en kindermisbruik maar vooruitgang kunnen boeken als we een doelgerichte samenwerking op poten zetten tussen Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd. Over beleidsdomeinen heen dus, en ook over de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenschappen en federale overheid heen.” Er is nu wel een engagementsverklaring, maar de ministers benadrukken dat “een beleid pas gerealiseerd zal worden als elke betrokken actor binnen de samenleving zijn verantwoordelijkheid opneemt”. Nog woensdag stelden Sensoa en Child Focus het “Raamwerk Seksualiteit en Beleid” voor, een ondersteunend kader waarmee diensten en organisaties aan de slag kunnen om een preventief en kwalitatief beleid uit te tekenen, aangepast aan hun eigen context, om onder meer passend te reageren bij situaties van grensoverschrijdend gedrag of misbruik. (LOR)

Partner Content