Vlaamse mediasector lanceert actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

Benjamin Dalle © Belga Image

De Vlaamse mediasector heeft in samenspraak met minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) een actieplan en engagementsverklaring opgesteld tegen diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag. De nadruk ligt op preventie, maar ook op het sensibiliseren van ‘omstaanders’, het voorzien van vertrouwenspersonen en het zorgen voor respectvolle verslaggeving.

Minister Dalle had het maandagochtend bij de presentatie van het plan over ‘een heel duidelijk signaal uit de sector’, die nood heeft aan ‘een echte en duidelijke cultuuromslag’ na onder meer verschillende incidenten zoals de zaak-Bart De Pauw die de voorbije jaren aan het licht kwamen.

‘Het engagement van alle spelers is nodig om dit te laten slagen, om samen een vuist te maken tegen grensoverschrijdend gedrag’, stelt Dalle. ‘Net daarom vind ik het zo belangrijk dat dit plan echt vanuit de sector mee vorm is gegeven.’

Preventie

Het actieplan had heel wat voeten in de aarde, maar na twee jaar is er dus een gezamenlijk project klaar. De nadruk komt in de eerste plaats op preventie te liggen, het voorkomen van het grensoverschrijdend gedrag dus.

De grotere ondernemingen die vandaag al beschikken over een integriteitsbeleid, zullen hun kennis ter beschikking stellen van de andere spelers in de sector, waar 800 werkgevers en professionals moeten worden bereikt. Er worden ook begeleidingstrajecten opgezet om maatwerk te voorzien, en persoonlijke begeleiding. De bestaande hulplijnen, zoals 1712, zullen ook sterker worden gepromoot.

Omstaanders

Een belangrijke rol is verder weggelegd voor ‘omstaanders’, getuigen van grensoverschrijdend gedrag. Een al eerder door Sensoa opgesteld ‘vlaggensysteem’ wordt vertaald naar de mediasector, zodat het voor iedereen meer duidelijk wordt in welke gevallen we spreken over grensoverschrijdend gedrag en hoe je ermee moet omgaan. De problematiek nog beter bespreekbaar maken wordt cruciaal, klinkt het.

Verder engageren de mediabedrijven zich om goed opgeleide vertrouwenspersonen te voorzien die laagdrempelig en volledig vertrouwelijk kunnen werken.

Lees ook:

Partner Content