Vlaamse jeugdraad en politieke jongerenpartijen, min N-VA, pleiten voor jongerenstemrecht

© BELGAIMAGE

Als het van de Vlaamse jeugdraad en de jongerenafdelingen van Open Vld, CD&V, sp.a en Groen afhangt, dan zullen Vlaamse 16- en 17-jarigen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook de kans krijgen om hun stem uit te brengen.

Aangezien Open Vld en CD&V al lieten uitschijnen wel te vinden te zijn voor stemrecht vanaf 16, willen de jongerenorganisaties hen overtuigen om een wisselmeerderheid te sluiten, en N-VA dus buitenspel te zetten, zegt Nozizwe Dube van de Vlaamse Jeugdraad dinsdag.

De jongerenorganisaties vragen uitdrukkelijk om stemrecht, en niet stemplicht, omdat uit hun bevragingen blijkt dat niet alle 16- en 17-jarigen klaar zijn om te gaan stemmen.

De stemgerechtigde leeftijd ligt nu nog op 18 jaar, maar er gaan al langer stemmen op om deze drempelleeftijd te verlagen tot 16 jaar. Zowel Open Vld en CD&V als oppositiepartijen Groen en sp.a zijn te vinden voor het voorstel. Die andere meerderheidspartij, N-VA, is er dan weer tegen gekant. Dinsdag komt de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement samen om het lokaal en provinciaal kiesdecreet te bespreken.

Door de tegenkanting van de grootste Vlaamse partij zit er volgens de Vlaamse Jeugdraad en de vertegenwoordigers van Jong Vld, Jong CD&V, Jongsocialisten en Jong Groen niets anders op dan dat de christendemocraten en liberalen een wisselmeerderheid vormen met de groenen en de socialisten. “Wij roepen op tot politieke moed om het kiesdecreet te wijzigen en jongeren toegang te geven tot het stemhokje”, zegt Nozizwe Dube.

De jongerenorganisaties vragen uitdrukkelijk om stemrecht, en niet stemplicht, omdat uit hun bevragingen blijkt dat niet alle 16- en 17-jarigen klaar zijn om te gaan stemmen. “Maar wij beschouwen dat niet als een zwakte”, zegt de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “Wij willen jongeren het recht geven om deel te nemen aan de verkiezingen, maar hen niet dwingen.”

Uit de verkiezingen in de Verenigde Staten en het referendum over brexit in het Verenigd Koninkrijk trekken de organisaties belangrijke lessen. “Jongeren leven het langst met de gevolgen van deze beslissingen, maar hun stem klonk wel het zwakst.” Met thema’s zoals de klimaatverandering en jeugdwerkloosheid in het achterhoofd zijn de organisaties van mening dat er door 16-jarige stemrecht te geven “meer evenwicht in het vergrijzende kiespubliek” zal komen en de politieke besluitvorming dichter bij de leefwereld van de jongeren zal aansluiten, klinkt het nog.

Partner Content