Vlaamse boeren verbouwden in 2012 kwart minder aardappelen

(Belga) In 2012 werd in Vlaanderen bijna een kwart minder aardappelen verbouwd dan het jaar voordien. Dat komt vooral door de daling van de aardappelprijs, al het opvallende verschil mogelijk ook gedeeltelijk te verklaren door een andere manier van registreren. Dat blijkt uit de jongste cijfers cijfers van de Dienst Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie die vandaag zijn bekendgemaakt.

De graanproductie is in het noorden van het land toegenomen met 21 procent, terwijl de tarweproductie in het zuiden slechts met 2,2 procent groeit. Het jaar 2011 vertoonde een belangrijke daling van de oppervlakten tarwe, vooral in Vlaanderen. De groei van 2012 kan dus beschouwd worden als een inhaalbeweging. De toename van granen gebeurt vooral ten nadele van de oppervlakten voor aardappelen. Die vallen in Vlaanderen namelijk met 23 procent terug. De achteruitgang is met 12,5 procent geringer, maar toch ook duidelijk, in Wallonië. Op nationaal niveau bereiken aardappelen opnieuw het niveau van 2008, na een sterke stijging tussen 2009 en 2011. De vrije val van de prijs voor aardappelen in de tweede helft van 2011 en de eerste maanden van 2012 kan die daling verklaren. Alle gegevens over de oppervlakten komen nu van de aangiften van oppervlakten die via het geïntegreerd beheers- en controlesysteem bij de gewestelijke administraties worden ingediend. Vorig jaar was de telling nog gebaseerd op een enquête, maar de terugval is te groot om alleen maar verklaarbaar te zijn door de andere berekeningswijze. (Belga)

Partner Content