De Orde van Vlaamse Balies heeft inmiddels eigen wetteksten klaar voor de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze wil daarmee de impasse in de onderhandelingen doorbreken. De minister kan dit "hapklare pakket" nog voor eind 2013 laten goedkeuren door het parlement, stelt de OVB. De hervormingsvoorstellen, die zijn uitgeschreven tot in de vorm van ministeriële en koninklijke besluiten toe, hebben drie krachtlijnen: de OVB pleit voor een uitbreiding van de eigen bijdrage van de rechtzoekende in verhouding tot zijn volledige inkomen. De OVB pleit daarnaast voor een strenge kwaliteitsbewaking van het werk van de advocaten en een strikte sanctionering bij onvoldoende prestaties. Tenslotte pleit de OVB ook voor de afschaffing van een reeks categorieën die automatisch recht hebben op een pro-Deoadvocaat, de minderjarigen uitgezonderd. Beter is het volgens de OVB om rekening te houden met de werkelijke inkomsten. "Stel een duidelijke lijst van stavingstukken op en stel een uitdrukkelijke regeling op voor spoedeisende gevallen", zegt Eddy Boydens, "zodat aan niemand een advocaat kan worden geweigerd, als diens tussenkomst noodzakelijk is." (Belga)

De Orde van Vlaamse Balies heeft inmiddels eigen wetteksten klaar voor de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze wil daarmee de impasse in de onderhandelingen doorbreken. De minister kan dit "hapklare pakket" nog voor eind 2013 laten goedkeuren door het parlement, stelt de OVB. De hervormingsvoorstellen, die zijn uitgeschreven tot in de vorm van ministeriële en koninklijke besluiten toe, hebben drie krachtlijnen: de OVB pleit voor een uitbreiding van de eigen bijdrage van de rechtzoekende in verhouding tot zijn volledige inkomen. De OVB pleit daarnaast voor een strenge kwaliteitsbewaking van het werk van de advocaten en een strikte sanctionering bij onvoldoende prestaties. Tenslotte pleit de OVB ook voor de afschaffing van een reeks categorieën die automatisch recht hebben op een pro-Deoadvocaat, de minderjarigen uitgezonderd. Beter is het volgens de OVB om rekening te houden met de werkelijke inkomsten. "Stel een duidelijke lijst van stavingstukken op en stel een uitdrukkelijke regeling op voor spoedeisende gevallen", zegt Eddy Boydens, "zodat aan niemand een advocaat kan worden geweigerd, als diens tussenkomst noodzakelijk is." (Belga)