Vlaamse advocaten en Nederlandstalige magistraten doen niet mee aan actie magistraten

(Belga) De Vlaamse advocaten en de Nederlandstalige magistraten doen vandaag niet mee aan de acties van de Franstalige magistraten. Ze delen wel hun bekommernissen. Dat zegt Kathleen Vercraeye, woordvoerster van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

De Franstalige magistraten en advocaten voeren vandaag een symbolische actie uit onvrede met de geplande hervormingen die volgens hen de toegang tot justitie bemoeilijken. “We doen niet mee omdat we vinden dat de rechtzoekende niet de dupe mag zijn. Er is al zo veel achterstand, zeker in Brussel”, zegt Vercraeye. “Maar dat wil niet zeggen dat we bepaalde bekommernissen niet delen, onder meer rond de juridische bijstand. We hebben minister van Justitie Annemie Turtelboom opgeroepen om haar plannen die nu voorliggen grondig te herwerken. En we hopen dat we weer rond de tafel gaan zitten om te komen tot een echte, globale en samenhangende hervorming.” De OVB is onder meer niet te spreken over de hervormingsplannen van Turtelboom voor het pro-Deosysteem. Volgens de advocaten beperken die zich tot een reeks budgettaire besparingsmaatregelen, zonder oog voor de kwaliteit. Zij vragen daarom net extra middelen. Als minister Turtelboom haar plannen toch doorvoert voor het zomerreces, dreigt de OVB naar het Grondwettelijk Hof te stappen. (Belga)

Partner Content