Vlaams Parlement zet eerste stapje voor stikstofkader

Archiefbeeld van boerenprotest in Roeselare op 1 december 2021. © Belga

Het Vlaams Parlement heeft woensdag een eerste stap gezet in de uitwerking van een nieuw stikstofkader. Het voorstel beëindigt de mogelijkheid voor landbouwbedrijven om uit te breiden via de  nutriëntenemissierechten-mestverwerking.

De tekst voorziet ook de oprichting van een Wetenschappelijk Comité Veeteelt. Het plan om bepaalde milieu- en omgevingsvergunningen te verlengen is na een advies van de Raad van State uit het voorstel gehaald.

Met het voorstel willen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD een eerste noodzakelijke stap zetten in de uitwerking van een nieuw stikstofkader. Het voorstel geeft ook een gevolg aan een aantal maatregelen in het stikstofakkoord dat de regering in februari heeft bereikt.  Zo komt er een aanpassing van het systeem van nutriëntenemissierechten (NER).  Nutriëntenemissierechten (NER) zijn productierechten die bepalen hoeveel dieren een landbouwbedrijf maximaal mag houden.

De NER zijn ingevoerd in 2007 en waren bedoeld om de stijging van de mestproductie te voorkomen. Landbouwbedrijven konden wel blijven uitbreiden, bijvoorbeeld door het overnemen van rechten van andere bedrijven of door bijkomende mestverwerking. Maar het systeem heeft de veestapel en de mestproductie niet in bedwang kunnen houden. 

Daarom maakt het decreet nu een einde aan de uitbreidingsmogelijkheid via het nutriëntenrechtensysteem.  Een tweede maatregel voorziet dat de Vlaamse regering adviescommissies moet kunnen oprichten. Bedoeling is op die manier te kunnen terugvallen op de nodige wetenschappelijke expertise. Concreet gaat het om de mogelijke oprichting van een Wetenschapellijk Comité Veeteelt. 

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns reageert tevreden op die oprichting. “Dit comité zal een sleutelrol opnemen in de verdere uitbouw van innovatie en zo ook bijdragen aan de doelstelling van het reduceren van emissies in de sector. De wetenschappelijke onderbouwing van de technieken zorgt ook voor robuuste vergunningen”, stelt de CD&V-minister. 

Ook de Boerenbond is tevreden. “Dit comité moet op een wetenschappelijke manier de emissiereductie van innovaties in de landbouwsector kunnen vastleggen. Laat dit comité nu snel aan de slag gaan. Net als andere economische sectoren heeft de landbouwsector het recht om verder te kunnen verduurzamen door innovatie”, klinkt het woensdagavond in een reactie.

Partner Content