Vlaams Parlement keurt nieuwe regels rond afsluiten drinkwater goed

(Belga) Drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsluiten van drinkwater zullen een reeks nieuwe procedures moeten volgen. Het Vlaams Parlement heeft het decreet daarover goedgekeurd. De tekst bevat een concrete opsomming van redenen waarvoor de levering kan worden stopgezet. In andere gevallen kan een afsluiting niet.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege noemde het afsluiten van het drinkwater in alle gevallen al een “zeer ingrijpende maatregel”. Zij hamerde erop dat het afsluiten “op een sociaal aanvaardbare manier” moet gebeuren. De huidige hervorming legt alle watermaatschappijen daarom een reeks vaste procedures op die de klant volgens de CD&V-minister “een maximale bescherming garandeert”. Sinds 1 juli 2011 is het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dat legt de algemene rechten en plichten vast voor alle drinkwatermaatschappijen en hun klanten. Met het nieuwe decreet zet de minister een volgende stap in het beleid van sociale maatregelen voor drinkwater. Het basisprincipe is dat de watermaatschappij de drinkwatertoevoer niet kan afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid en de volksgezondheid of sprake is van fraude of “klaarblijkelijke onwil” van de klant. Maar het begrip “klaarblijkelijke onwil” leidt al eens tot verwarring en verschillende interpretaties. Daarom bevat de tekst een opsomming van concrete redenen waarom de waterlevering kan worden stopgezet. Het ontwerpdecreet verankert ook dat de waterleverancier in geval van afsluiting specifieke procedures moet respecteren zoals voorafgaandelijke kennisgeving, de intentie tot afsluiting en het respecteren van een minimumtermijn tussen de kennisgeving en de effectieve afsluiting. Voorts krijgt de lokale adviescommissie ook de taak te onderzoeken of de levering kan worden afgesloten in gebouwen met slechts één meter. In opvolging van het decreet keurde de Vlaamse regering op 21 juni al een eerste keer het besluit goed voor een bijkomende bescherming van vooral sociaal kwetsbare klanten. Beschermde klanten krijgen bijkomende rechten. Leefloners, bejaarden met een minimuminkomen en gehandicapten krijgen op die manier bijkomende rechten zoals een gratis waterscan, de mogelijkheid tot maandelijkse betalingen en afbetalingsplannen op maat. Zij worden voortaan ook vrijgesteld van de vaste vergoeding voor drinkwater. (Belga)

Partner Content