Vlaams Netwerk tegen Armoede stelt noodplan voor in strijd tegen stijgende huurprijzen

© Belga Image

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede vraagt de Vlaamse regering om een noodplan op te stellen in de strijd tegen de stijgende huurprijzen, nu blijkt dat die nieuwe recordhoogtes bereiken. De 57 armoedeverenigingen hebben daarom een aantal voorstellen uitgewerkt op korte en lange termijn, klinkt het zaterdag in een persbericht.

In de tweede helft van 2021 klom de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven 800 euro, blijkt uit de CIB-Huurbarometer. ‘Huurders met een laag inkomen voelen deze crisis het hardst, want net in het goedkoopste marktsegment is de krapte het grootst’, aldus het Vlaams Netwerk tegen Armoede, dat benadrukt dat een noodplan noodzakelijk is om onder meer de wachtlijst van 170.000 gezinnen voor een sociale woning in te korten.

Allereerst vraagt het netwerk om werk te maken van een systeem van geconventioneerd huren, waarbij verhuurders financiële stimulansen krijgen om kwaliteitsvolle woningen betaalbaar te verhuren. Verder moet de renovatiepremie toegankelijk gemaakt worden voor de private huurmarkt en moet het plafond van 15 procent sociale woningen per gemeente worden afgeschaft. Ook roept het netwerk op tot een snellere en bredere toekenning van de huurpremie, omdat daar nu te veel voorwaarden aan verbonden zijn. Tot slot moeten woonmaatschappijen gestimuleerd worden om in te huren op de private markt en bijkomend betaalbaar woonaanbod te creëren.

‘Maatregelen voor de private huurmarkt kunnen op korte termijn al effect hebben. Onze voorstellen voor de sociale huurmarkt zijn nodig om de wooncrisis ook op lange termijn te bestrijden. Minister Matthias Diependaele toonde zich alvast bereid om hierover met ons in overleg te gaan’, benadrukt Heidi Degerickx, algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

Partner Content