Vlaams Belang pleit voor maximumfactuur voor belastingen

(Belga) Het Vlaams Belang wil dat er een maximumfactuur komt voor belastingen en de globale fiscale druk daalt tot het EU-gemiddelde. In de grondwet moet het recht op een maximale fiscale druk voor elke belastingbetaler ingeschreven worden. Dat staat in het sociaaleconomisch programma “Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs” dat zaterdag door de partijraad werd goedgekeurd en tijdens een symposium in het Vlaams Parlement toegelicht.

Partijvoorzitter Bruno Valkeniers benadrukte dat de ‘Ordentelijke Opdeling’ van België en een Vlaamse republiek in Europa alleen al om sociaaleconomische redenen een bittere noodzaak is. Voor het Vlaams Belang hebben werkgevers en werknemers geen tegengestelde belangen, aldus Valkeniers. Het Vlaams Belang blijft de partij van de ondernemingen, met ook een belangrijke plaats voor solidariteit, waardoor een andere visie ontstaat dan de politieke tegenstanders “die vastgeroest zitten in hun socialisme of blindweg doorhollen in (neo)liberale richting, meestal met een kritiekloze aanbidding van de Europese Unie”. Het Vlaams Belang verzet zich tegen een lineaire beperking van de werkloosheidsteun in de tijd, maar wil ook af van de focus op migranten en asielzoekers door de sociale zekerheid, waardoor de solidariteit met de eigen gemeenschap in gevaar komt. Het pensioenstelsel moet hervormd worden op basis van een reële loopbaan van 40 jaar. De partij pleit voor het behoud van de loonindexering via een systeem van centen in plaats van procenten op het nettoloon. Daarnaast is er nood aan een Vlaamse verankering van strategische sectoren. (MUA)

Partner Content