Vlaams Belang: na ‘coronablunders’ gezondheidszorg verder regionaliseren

Barbara Pas © Belga

Bij het bestrijden van de coronacrisis werden zoveel blunders begaan dat er dringend nood is aan een onderzoekscommissie, zowel op federaal als op Vlaams niveau. Er moet ook een verdere regionalisering van de gezondheidszorg komen. Dat bepleit het Vlaams Belang.

Fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens van het Vlaams Belang stellen vandaag/dinsdag hun ‘Coronablunderboek’ voor. In hun boek geven Kamerfractieleidster Pas en haar Vlaamse collega Janssens een overzicht van de pijnpunten van crisis, zoals het tekort aan beschermingsmateriaal, het aarzelend optreden bij de start van de crisis, het nut van het gebruik van mondmaskers of de toestand in de woonzorgcentra.

Voor Pas is het essentieel dat de fouten en tekortkomingen van het beleid grondig worden onderzocht, ’tot op het bot’. Dat moet gebeuren in een onderzoekscommissie die onderzoeksdaden kan verrichten en de betrokkenen ondervragen, ‘zodat de in dit boek beschreven blunders zich nooit meer kunnen herhalen’.

Dinsdagnamiddag buigt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zich over een voorstel van Vlaams Belang voor zo’n onderzoekscommissie. Maar volgens de partij moet ook in het Vlaams Parlement een dergelijke commissie opgericht worden.

‘Leefbubbels’

Voor het Vlaams Belang toont het boek ook aan dat de aanpak van een crisis, zoals COVID 19, in België niet efficiënt kan gebeuren. Herfederaliseren van de zorg is geen oplossing voor de partij. De gedeeltelijke regionalisering kwam er immers niet voor niets en het zou al te gek zijn om bevoegdheden te verschuiven naar een niveau dat al decennia aan zijn limieten zit, luidt de redenering. Barbara Pas wijst ook op het verschil in visie op de gezondheidszorg in de beide landsdelen, zoals inzake preventie. Voor haar is het duidelijk dat een beleid op maat en een responsabiliserend beleid enkel kan via homogene bevoegdheden op deelstaatniveau.

Het Vlaams Belang ziet de volledige overheveling van de bevoegdheid over de zorg er liefst komen na (vervroegde) verkiezingen. Als dat niet mogelijk is, pleit de partij voor de oprichting van gewestelijke ministeriële comités, waarin de Vlaamse en Franstalige ministers binnen de federale regering respectievelijk met eigen middelen een eigen gezondheidsbeleid kunnen voeren.

Op Vlaams niveau pleit het Vlaams Belang voor een hervorming van de woonzorgcentra. Chris Janssens wees er dinsdag op dat meer dan de helft van de Vlaamse coronadoden in een woonzorgcentrum (wzc) viel. Maar daarbij zijn de wzc-bewoners die in een ziekenhuis overleden niet bijgeteld. Uit cijfers van Sciensano moet volgens hem blijken dat 63 procent van de COVID 19-slachtoffers een wzc-resident was. Janssens leidt daaruit af dat in Vlaanderen meer dan 3.000 doden vielen in wzc’s, wat neerkomt op één op 25.

De partij schuift een concept naar voor van kleine leefbubbels waar een beperkt aantal bewoners in een eigen leefruimte verblijven, ondersteunt door een eigen team van zorgkundige, logistieke en huishoudmedewerkers. Bij een eventuele besmetting kan de leefgroep eenvoudig en snel in quarantaine gaan. Op korte termijn moet elk woonzorgcentrum beschikken over een virus-draaiboek zoals dat nu reeds bestaat voor de brandveiligheid, en over een minimumvoorraad aan beschermingsmateriaal.

Partner Content