Vijftig miljoen euro voor aankoop gronden in dure gemeenten

(Belga) De Vlaamse regering richt in de schoot van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een Grondfonds op dat gronden kan opkopen in gemeenten waar bouwgrond duur is. Die gronden kunnen dan doorverkocht worden aan sociale huisvestingsmaatschappijen en privé-ontwikkelaars. Het fonds, dat een startkapitaal van 50 miljoen euro krijgt, kan ook gronden doorverkopen voor de bouw van bijvoorbeeld studentenkamers of serviceflats. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche.

In bepaalde regio’s zijn gronden zo duur geworden dat het voor sociale huisvestingsmaatschappijen moeilijk tot onmogelijk wordt om nieuwe gronden te kopen voor sociale woonprojecten. Met de oprichting van het grondfonds wil minister Van den Bossche daar verandering in brengen. Met het grondfonds krijgt de VMSW een extra hefboom in handen om in regio’s en gemeenten, waar de grondprijs duurder is dan gemiddeld (het gaat in totaal om 156 gemeenten), strategische gronden aan te kopen, te verkavelen en door te verkopen aan sociale huisvestingsmaatschappijen en privé-ontwikkelaars. “Op die manier zullen sociale huisvestingsmaatschappijen toch belangrijke, dure percelen kunnen aankopen en inzetten voor de bouw van sociale woningen”, aldus Van den Bossche. Tegelijk kan het fonds een deel van de gronden doorverkopen voor de bouw van bijvoorbeeld studentenhuisvesting, zorgvoorzieningen of serviceflats. Een ander deel van de gronden kan ook aan privé-ontwikkelaars worden verkocht die ze, al dan niet met woningen, opnieuw op de markt kunnen brengen. Door de doorverkoop van de gronden wordt het fonds continu gespijsd, waardoor men kan blijven investeren in de verwerving van gronden. “Met het grondfonds zorgen we voor een extra aanbod van betaalbare woningen in dure regio’s”, zegt Van den Bossche. (DRM)

Partner Content