Vier op tien leerlingen in Vlaamse basisscholen in de Rand spreekt thuis geen Nederlands

(Belga) Veertig procent van de leerlingen die in de Vlaamse Rand naar een Vlaamse katholieke basisschool gaan, spreekt thuis geen Nederlands. Dat blijkt uit een telling van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO). Het gaat vooral om Franstalige leerlingen. De instroom van deze leerlingen is de laatste jaren gestegen.

De koepel haalt de cijfers uit een bevraging bij 46 katholieke scholen basisscholen in 32 gemeenten in de Brusselse Rand. Bij de telling is een onderscheid gemaakt tussen Franstalige leerlingen en leerlingen die thuis Frans noch Nederlands praten. De reden hiervoor is, zegt het VVKBaO, dat leerkrachten in de Rand vooral problemen hebben met Franstalige leerlingen en ouders die eisen dat er in Vlaamse scholen Frans gepraat wordt. Uit de enquête blijkt dat er beduidend meer leerlingen met thuistaal niet-Nederlands in de kleuterklassen en de lagere leerjaren zitten, dan in de hogere jaren van de lagere school. Op basis daarvan besluit de VVKBaO dat de instroom de laatste jaren gestegen is. Het is niet duidelijk vanwaar die kinderen afkomstig zijn. Gaat het om leerlingen die vanuit Brussel of Wallonië naar een Vlaamse school in de Rand gaan? Of verfransen de Brusselse randgemeenten? Afhankelijk van het antwoord op die vraag kan het beleid maatregelen nemen, zegt het VVKBaO. Het voorrangsrecht voor Nederlandstalige leerlingen in Brussel uitbreiden naar de Rand heeft enkel zin als daar nog voldoende Nederlandstalige leerlingen wonen. Het beleid moet ook de omkadering van scholen berekenen op recentere cijfers. Dergelijke maatregelen zullen er niet voor zorgen dat Franstalige leerlingen verdwijnen, zegt de onderwijskoepel, die vindt dat dit “ook niet de bedoeling niet mag zijn”. (OSN)

Partner Content