Verwarring bij zorgpersoneel over wie recht heeft op aanmoedigingspremie

© Belga Image

De vakbonden zijn tevreden met de aanmoedigingspremie die de federale regering aan het zorgpersoneel toekent, maar krijgen wel reacties van personeel dat geen recht heeft op de premie. De premie is een federale maatregel, en geldt dus enkel voor de sectoren die vallen onder de bevoegdheid van de federale regering. Op Vlaams niveau lopen de onderhandelingen nog.

De federale regering kent nog dit jaar een uitzonderlijke aanmoedigingspremie toe van 985 euro aan het ziekenhuispersoneel, maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zaterdag bekend. Voor wie niet voltijds werkt, komt er een aangepast bedrag. Donderdag werd ook het sociaal akkoord van de vorige regering bevestigd, goed voor 600 miljoen euro, waardoor volgend jaar structurele en duurzame investeringen concreet worden in de federale zorgsector. Tegelijk besliste de regering eerder al om de 300 euro consumptiecheque uit te breiden tot het voltallige federale zorgpersoneel.

Mark Selleslach van ACV Puls non-profitsector wijst er in een reactie op dat naast de federale zorgsector ook een aantal sectoren onder de Vlaamse bevoegdheid vallen, zoals de woonzorgcentra. ‘Wie in de zorgsector werkt, heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Er is daarom wat verwarring, personeel weet niet goed of ze al dan niet recht hebben op de premie. Met de Vlaamse regering zijn we nog in onderhandeling. Voor de mensen op het terrein is dat uiteraard moeilijk: is de premie voor hen van toepassing of niet? ‘

Selleslach is tevreden met de aanmoedigingspremie op federaal niveau. ‘Die beloning is een politiek besluit, vanwege de inspanningen die het personeel levert in de tweede coronagolf. Maar tegelijkertijd zijn er structurele maatregelen genomen. Dan is het helemaal niet fout om een extra premie toe te kennen.’

Maar op Vlaams niveau lopen de onderhandelingen dus nog. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakte in de zomer al zijn engagement kenbaar om een stevige inspanning te doen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de Vlaamse zorgsector, maar een akkoord is er nog niet. De vakbonden willen vergelijkbare inspanningen als op het federale niveau. Selleslach hoopt dat volgende week kan verder onderhandeld worden. ‘We willen de Vlaamse regering de tijd geven om zich te herpositioneren voor de Vlaamse zorgsector’, zegt de vakbondsman, die ervoor begrip toont dat dit tijd vergt. Hij benadrukt wel dat structurele maatregelen voor de sector essentieel zijn.

Ook het socialistische BBTK is ’twee keer tevreden’ met de aanmoedigingspremies en de bevestiging van het sociaal akkoord van de vorige regering. ‘We krijgen nu wel reactie van de mensen in de woonzorgcentra. Voor hen zijn er nog geen beloftes gedaan. We hopen dat daar snel stappen voor worden gezet’, zegt Jan-Piet Bauwens van het BBTK. De vakbond wil komen tot een gelijke verloning. ‘Het zou niet zo mogen zijn dat mensen voor een bepaalde sector zouden kiezen omdat ze daar meer kunnen verdienen. Wel omdat ze in een bepaalde sector, zoals de gehandicaptenzorg of kinderkribbes, aan de slag willen’, aldus Bauwens.

Een gelijkaardig geluid klinkt bij de ACLVB, dat ‘verheugd’ is met de verschillende maatregelen op federaal niveau. Al zegt sectorverantwoordelijke Gert Van Hees dus dat het ook wel reacties krijgt vanuit de thuisverpleging, die evenmin de aanmoedigingspremie krijgt, ook al had de bond daarop aangedrongen. Anders dan de gezinszorg is die thuisverpleging wél een federale bevoegdheid. ‘De aanmoedigingspremie is een terechte waardering van de ziekenhuissector’, zegt Van Hees. ‘Maar er komt dan natuurlijk reactie van een groep mensen die de premie niet krijgt, die zich afvraagt waarom zij die niet krijgen? De thuisverpleging wordt ook gevraagd om te helpen in de woonzorgcentra als dat nodig is. We zullen moeten afwachten of er nog evolutie komt op dat vlak.’

Van Hees wijst erop dat de federale regering de thuisverpleging wel tegemoetkomt met de consumptiecheques. Ook is er de bevestiging van het sociaal akkoord, klinkt het.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content