Vervangende ondernemers – Laruelle wil “geloofwaardige oplossing”, anders wordt systeem geschrapt

(Belga) Federaal minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft het algemeen beheerscomité sociaal statuut voor zelfstandigen (ABC) van het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) een evaluatierapport gevraagd met daarin “geloofwaardige pistes” rond het register van vervangende ondernemers. Dat register telt nog maar 15 namen, zo schrijft L’Echo.

“Als er geen geloofwaardige pistes zijn, moeten we onze conclusies trekken”, aldus Laruelle. “We gaan geen systeem in stand houden voor 15 personen”, luidt het. Het initiatief werd in 2010 ingevoerd door minister Laruelle zelf. Bedoeling was een register met tijdelijke vervangkrachten op te richten. Die vervangkrachten zouden dan tijdelijk kunnen inspringen wanneer een zelfstandige geconfronteerd wordt met uitzonderlijke omstandigheden zoals ziekte of een moederschapsverlof. Maar het systeem werd geen succes. Momenteel telt het register nog maar 15 namen. Op het hoogtepunt stond de teller op 48 kandidaat-vervangers, zo schrijft L’Echo. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) pleit ervoor een systeem van vervangende ondernemers te behouden maar vindt het bestaande systeem te complex. De organisatie pleit onder meer voor een aanpassing aan de berekening van de sociale bijdragen om te vermijden dat iemand die slechts enkele dagen presteerde een volledig kwartaal moet betalen. Maar een bijsturing van de sociale bijdragen voor de vervangende ondernemers noemt minister Laruelle “geen geloofwaardige” oplossing. “We kunnen geen oneerlijke concurrentie creëren”, aldus de MR-minister. Dat het systeem geen succes kent, heeft volgens Laruelle mogelijk te maken met het feit dat het niet is afgestemd op de vraag of met het feit dat het onvoldoende bekend is onder zelfstandigen. Als er geen “geloofwaardige oplossing” kan uitgewerkt worden, is het volgens Laruelle beter om het systeem te schrappen. Het rapport dat zij heeft opgevraagd, wordt verwacht in september. (Belga)

Partner Content