Hide the Bible valt als website onder de categorie rariteiten. Het is

een plek op het web die nergens toe dient maar u in al zijn onnozelheid wellicht aan het lachen brengt. Plaats van de actie: de hotelkamer. In tegenstelling tot de recente esbattementen van de heer DSK in zijn New Yorkse suite, betreft het hier een zedig soort verstoppertje. Een verstoppertje van de wereldvermaarde Gideon bijbel die men zowat in elk nachtkastje van zijn tijdelijke onderkomen vindt. U wordt gevraagd mee te spelen door, voor de logé die na u komt, het boek weg te steken. Liefst op een onverwachte plaats. Uw geüploade foto maakt al uw originaliteit meteen zichtbaar. Denk er eens aan, op een van uw komende

tripjes.

Hide the Bible valt als website onder de categorie rariteiten. Het is een plek op het web die nergens toe dient maar u in al zijn onnozelheid wellicht aan het lachen brengt. Plaats van de actie: de hotelkamer. In tegenstelling tot de recente esbattementen van de heer DSK in zijn New Yorkse suite, betreft het hier een zedig soort verstoppertje. Een verstoppertje van de wereldvermaarde Gideon bijbel die men zowat in elk nachtkastje van zijn tijdelijke onderkomen vindt. U wordt gevraagd mee te spelen door, voor de logé die na u komt, het boek weg te steken. Liefst op een onverwachte plaats. Uw geüploade foto maakt al uw originaliteit meteen zichtbaar. Denk er eens aan, op een van uw komende tripjes.