Versoepeling abortuswet staat nog niet op de agenda van de Kamer volgende week

Kunstenaars wonen Kamerdebat over steunpakket voor culturele sector bij © belga

De PS wou het punt nu al ‘pro memorie’ op de agenda plaatsen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid achter zich. Er wordt nog gewacht op een advies van de Raad van State.

Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken. De verplichte bedenktijd wordt ingekort en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

Een brede meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt het voorstel. CD&V, N-VA en Vlaams Belang tonen zich felle tegenstanders. CD&V koppelt de abortuskwestie aan de regeringsvorming en wil de stemming over het voorstel uitgesteld zien.

Vorige week stond het ter stemming op de Kameragenda. Er waren afspraken tussen CD&V en de liberale regeringspartners om het voorstel naar commissie te sturen, maar toen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet weten dat de MR-Kamerleden vrij mochten stemmen, liepen de gemoederen tussen CD&V en MR hoog op. Uiteindelijk vroegen CD&V, N-VA, Vlaams Belang en het CDH (dat het voorstel wil bijsturen) nieuw advies aan de Raad van State over amendementen die bijkomend zijn ingediend.

De Raad van State gaf eerder al twee keer advies: een keer over het voorstel zelf en een keer over een eerste reeks amendementen.

Voor het geval het nieuwe advies er voor volgende donderdag zou komen, wou de PS nu dat het punt alvast ‘pro memorie’ op de agenda wordt geplaatst. Maar daar was geen meerderheid voor. De liberalen, die voor het abortusvoorstel zijn, merken op dat de vergadering van fractieleiders woensdag het punt alsnog op de agenda kunnen plaatsen, als het advies van de Raad van State er dan zou zijn.

Partner Content