Verplichte vaccinatie zorg: N-VA en PVDA roepen op om wetsontwerp in te trekken

Kathleen Depoorter (N-VA). © Belga

Voor oppositiepartij N-VA moet het wetsontwerp over de verplichte vaccinatie in de zorg gewoon worden afgevoerd. ‘Het crasht op de crashtest en zal de zorg enkel meer zorgen opleveren’, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter in een reactie op het advies van de taskforce vaccinaties over de prikplicht, dat maandag bekendraakte. Ook de PVDA vraagt om de tekst in te trekken.

Het wetsontwerp staat morgen/dinsdag geprogrammeerd in de bevoegde commissie. Later zou dan nog de stemming in de plenaire Kamer moeten volgen. Een amendement op de wettekst schrijft voor dat de vaccinatieplicht pas zal worden toegepast na een beslissing binnen de ministerraad. In het advies zegt de taskforce dat een verplichte vaccinering in de zorg vandaag niet beantwoordt aan het proportionaliteitsbeginsel, gezien de huidige toestand van de epidemie.

Het is evenwel niet uitgesloten dat de taskforce het advies later opnieuw tegen het licht houdt, mocht de situatie dermate verslechteren na een nieuwe opflakkering van het virus. ‘Het advies van de taskforce verwijst het voorstel van minister Vandenbroucke mijn inziens naar de papiermand. Wat ooit een pertinent debat was komt op vandaag hopeloos te laat. De N-VA zal dan ook niet meegaan in dit verhaal’, reageert Depoorter. 

‘Minister Vandenbroucke verschuilt zich achter het feit dat het creëren van een kader voor een verplichte vaccinatie een blijk van goed bestuur zou zijn voor toekomstige crisissen, maar ook dat is ‘une fausse bonne idée’.

Dergelijke wetten over verplichte vaccinatie moeten democratische gedragen worden en in het parlement beslist worden op het moment van een crisis. Niet zoals hier bedoeld in een ministerraad zonder brede democratische discussie.’ 

PVDA

Ook PVDA-fractieleidster Sofie Merckx wil dat de regering de tekst intrekt. De extreemlinkse oppositiepartij verzet zich al langer tegen de prikplicht in de zorg, die volgens haar tot gevolg zou kunnen hebben dat de sector heel wat medewerkers verliest, terwijl er nu al grote personeelstekorten zijn.

‘Met de huidige tekorten en hoge werkdruk vormt zorgverleners ontslaan een groter risico voor de volksgezondheid’, vindt Merckx. ‘In plaats van met harde hand zorgverleners te dwingen zich te vaccineren, moet de overheid inzetten op overtuigen.’

Ook Catherine Fonck (Les Engagés) kant zich tegen de tekst. ‘Je laten vaccineren is een ethische plicht, maar deze wet is totaal buiten proportie, wat de hoge gezondheidsraad nu ook bevestigt’, aldus Fonck.

Partner Content