Verhoogde PFAS-waarden bij brandweerkazerne en voormalige Nova-site in Tongeren

© Belga

In Tongeren zijn op de site van de brandweerkazerne en op de voormalige Nova-site verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en/of het grondwater. Voor de resultaten van metingen aan de Ambiorixkazerne is het nog afwachten. Er volgt een verder bodemonderzoek op de sites, klinkt het.

Op de site van de brandweerkazerne op de Sint-Maternuswal, de ex-Nova site en de Ambiorixkazerne werden in het verleden beperkt brandblusoefeningen en/of een industriële activiteit uitgevoerd, aldus het stadsbestuur. Die gronden kwamen daardoor in aanmerking voor een verkennend bodemonderzoek door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is voor een verontreiniging met PFAS in de bodem en/of in het grondwater op de site van de brandweerkazerne en de ex-Nova-site. Op de resultaten van metingen aan de Ambiorixkazerne is het nog even wachten. Er is nu verder bodemonderzoek nodig, klinkt het, waarin de verontreiniging specifiek in kaart wordt gebracht en waarbij zal nagegaan worden of er een risico bestaat voor mens en milieu.

Door de verhoogde PFAS-waarden op de sites is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Ook de stad vraagt omwonenden van de brandweerkazerne en de ex-NOVA-site om een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven om mogelijke blootstelling aan PFAS te beperken.

In afwachting van de resultaten voor de Ambiorixkazerne wordt aan de bewoners uit die omgeving eveneens gevraagd om de adviezen op te volgen. De betrokken inwoners ontvangen een brief in de bus met een uitgebreide uitleg en de maatregelen.

Onderzoek gestart naar PFAS-blootstelling op zes Ninoofse locaties

Op zes locaties in Ninove zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht die de omwonenden van een mogelijke blootstelling aan PFAS moeten behoeden. In die zones is er een onderzoek gepland en gelden er tijdelijke maatregelen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt op een aantal locaties over heel Vlaanderen of er sprake is van PFAS-verontreiniging. In Ninove liggen er zes zones in ‘code geel’. De mensen die in een straal van 100 meter rondom een van deze locaties wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

Het gaat om gebieden rond de brandweerkazerne aan de Désiré De Bodtkaai, het oefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraat, het oefenterrein van de brandweer op het recylageprark van Ninove aan de Pamelstraat-Oost, de terreinen La Lorraine aan de Elisabethlaan, de terreinen van de voormalige Jacobs-site langs de Mallaarstraat en de terreinen van het voormalige Bellona Patis, Pamelstraat-Oost.

‘We beseffen dat er heel wat bezorgdheden zijn, maar je moet weten dat dit voorzorgsmaatregelen zijn’, zegt burgemeester Tania De Jonge. ‘We hopen snel resultaten te hebben van het bodemonderzoek, zodat de inwoners van de risicozone duidelijkheid hebben. Indien uit dit resultaat blijkt dat er verontreiniging is, zullen we deze inwoners ook bijstaan en begeleiden. Daaruit zal ook blijken of een voortzetting van de maatregelen al dan niet nodig is. De stad volgt dit alvast nauwgezet op.’

Partner Content