Verenigingen vragen aandacht voor ‘vergeten asielzoekers’ nu focus ligt op Oekraïne

Verschillende verenigingen en ngo’s hebben dinsdagochtend de aandacht gevestigd op de groeiende rijen asielzoekers aan het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. Het opvangnet is immers verzadigd en werknemers van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn gemobiliseerd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te registreren op de Heizel.

Dinsdagochtend waren rond 8.00 uur zowat honderd vluchtelingen aanwezig aan het Klein Kasteeltje. De deuren gingen open om de meest kwetsbare personen binnen te laten, maar gingen voor 9 uur alweer dicht, waardoor vooral mannen achterbleven in de wachtrij. Verschillende verenigingen spreken van een duizendtal alleenstaande mannen van wie de asielaanvraag vorige week niet werd geregistreerd, waarvan 250 gisteren/maandag. Woordvoerster Sieghild Lacoere van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) voegt eraan toe dat zowat 150 aanvragen wel ingediend werden maandag.

Zowat honderd mensen slapen elke nacht in de omgeving van het Klein Kasteeltje, aldus Michel Genet, directeur-generaal van Dokters van de Wereld België. “We hadden al een nieuwe piek verwacht, maar de crisis in Oekraïne heeft de zaken versterkt. Daardoor is een deel van het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil op de Heizel gemobiliseerd.”

Volgens de woordvoerster van staatssecretaris Mehdi wordt momenteel een reorganisatie doorgevoerd van de verschillende ploegen om zo beter aan te sluiten op de situatie met de twee werkvelden. Volgens woordvoerder Benoit Mansy van Fedasil schuilt het probleem vooral in de verzadiging van het opvangnet. Hij hoopt dat de bijkomende plaatsen gevonden voor Oekraïeners ook voor asielzoekers zullen dienen. “We zijn steeds op zoek naar plaatsen voor asielzoekers. Vandaag zjin er 30.500 plaatsen en de voorbije maanden zijn er duizenden gecreëerd. Een goede zaak, maar helaas volstaat het niet, er is steeds een gebrek aan plaatsen. De huidige situatie voor het opvangcentrum hebben we eind vorig jaar al gezien.”

Het burgerplatform Steun aan de Vluchtelingen spreekt van een wachtlijst van 300 mensen, die elke maand langer wordt. Het gaat vooral om Afghanen, migranten uit Afrika ten zuiden van de Sahara, Irak en Ethiopië. “We hebben minstens 750 plaatsen nodig om gedurende ongeveer 6 tot 8 weken te kunnen ademen in afwachting van de opening van de door Fedasil geplande centra”, aldus afgevaardigde Mehdi Kassou.

Kassou stelt daarbij dat Oekraïense ballingen met een voorlopige of permanente verblijfsvergunning geweigerd worden op de Heizel en zich in de straten rond het Klein Kasteeltje bevinden. Volgens Mahdi’s woordvoerster moet bekeken worden of zij veilig kunnen terugkeren of niet naar het land van herkomst. Voor wie terug kan keren, wordt een vrijwillige terugkeer aangeboden, zowel aan de Pools-Oekraïense grens als hier in België, klinkt het.

Volgens woordvoerster Dominique Ernould van DVZ kunnen enkel personen met de Oekraïense nationaliteit en mensen met vluchtelingenstatuut in het land momenteel met hun gezin automatisch beschermingen genieten in België.

Partner Content