Uit een lijst van zo'n 230 interne audits die de Vlaamse overheid de laatste vijf jaar uitvoerde bij haar overheidsdiensten werden negen audits uitgekozen om op basis van openbaarheidswetgeving er een kopie van op te vragen bij de doorgelichte dienst of het bevoegde kabinet. Op die negen vragen kwam er telkens een negatief of geen antwoord. Daarbij werd onder meer aangehaald dat de documenten 'intern' zijn of dat de vrijgave ervan de auditwerking zou hypothekeren. Telkens werd verzet tegen deze weigeringen ingediend bij de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, die onder meer nakijkt of de overheid niet illegaal informatie achterhoudt. In 5 van de 9 gevallen stelde de beroepsinstantie de overheid in het ongelijk en moest de informatie vrijgegeven worden. In één geval was er geen uitspraak omdat de informatie intussen werd vrijgegeven. De audits, die werden uitgevoerd door het interne auditagentschap van de Vlaamse overheid, belichtten onder meer de goede werking van het Vlaams agentschap AGIOn dat scholenbouw subsidieert, of de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Vlaams decreet openbaarheid van bestuur bepaalt ruwweg dat principieel elk document bij de Vlaamse overheid of in haar archieven opvraagbaar is, tenzij dat bepaalde belangen (zoals onder meer privacy, de openbare orde of gevoelige commerciële informatie) in gevaar brengt. (Belga)

Uit een lijst van zo'n 230 interne audits die de Vlaamse overheid de laatste vijf jaar uitvoerde bij haar overheidsdiensten werden negen audits uitgekozen om op basis van openbaarheidswetgeving er een kopie van op te vragen bij de doorgelichte dienst of het bevoegde kabinet. Op die negen vragen kwam er telkens een negatief of geen antwoord. Daarbij werd onder meer aangehaald dat de documenten 'intern' zijn of dat de vrijgave ervan de auditwerking zou hypothekeren. Telkens werd verzet tegen deze weigeringen ingediend bij de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, die onder meer nakijkt of de overheid niet illegaal informatie achterhoudt. In 5 van de 9 gevallen stelde de beroepsinstantie de overheid in het ongelijk en moest de informatie vrijgegeven worden. In één geval was er geen uitspraak omdat de informatie intussen werd vrijgegeven. De audits, die werden uitgevoerd door het interne auditagentschap van de Vlaamse overheid, belichtten onder meer de goede werking van het Vlaams agentschap AGIOn dat scholenbouw subsidieert, of de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Vlaams decreet openbaarheid van bestuur bepaalt ruwweg dat principieel elk document bij de Vlaamse overheid of in haar archieven opvraagbaar is, tenzij dat bepaalde belangen (zoals onder meer privacy, de openbare orde of gevoelige commerciële informatie) in gevaar brengt. (Belga)