Opinie

An Moerenhout (Groen)

‘Veel Vlamingen worstelen met slechte lucht: schaamteloos om dan te pleiten voor extra miljarden voor files en snelwegen’

An Moerenhout (Groen) Vlaams Parlementslid voor Groen

‘We zullen het fileprobleem echt niet verwezenlijken door nog meer miljarden in de wagen te investeren’, schrijft Vlaams parlementslid An Moerenout (Groen).

Ik schrijf dit stuk na alweer een nacht van hoesten en piepen van mijn zoontje: hij lijdt aan astma, net zoals 10 procent van onze bevolking. Mijn zoontje is helaas niet alleen. Astma is vandaag de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. En het verband met onze almaar slechter wordende lucht staat als een paal boven water. Sinds dit weekend swingen de fijnstofmetingen weer de pan uit. De luchtkwaliteit is erbarmelijk, en wordt alleen maar slechter. Voor de eerste keer in 4 jaar staat de luchtkwaliteitsindex in heel Vlaanderen op niveau 10, wat staat voor uitermate slecht. Op radio en televisie raden nieuwslezers ons aan om binnen te blijven en ons niet in te spannen. Kinderen met astma – zoals mijn zoontje – happen dezer dagen letterlijk naar adem. Dokters schreven nog nooit zoveel luchtwegmedicatie voor als vandaag. Jaarlijks puffen we 221 miljoen keer.

Het verband tussen de toename van longaandoeningen, zoals astma, en de luchtvervuiling is volgens tal van experten heel helder. Vervuilende files zijn een belasting op onze gezondheid. Elk jaar sterven meer dan 9.000 landgenoten aan de gevolgen van luchtvervuiling, en kost het ons gemiddeld negen gezonde maanden. Kortom, onze luchtvervuiling heeft een grote impact op het leven van heel veel mensen.

Veel Vlamingen worstelen met slechte lucht: schaamteloos om dan te pleiten voor extra miljarden voor files en snelwegen.

En net op dat moment – op het moment dat er zoveel Vlamingen aan het worstelen zijn met de slechte lucht waarvan zij de aanslag op hun gezondheid aan de lijve ondervinden – komt onze Vlaamse minister van Mobiliteit, in primetime schaamteloos pleiten voor meer investeringen voor de wagen.

Schaamteloos, omdat Ben Weyts als minister van Mobiliteit de voorbije legislatuur al miljarden spendeerde aan meer auto-investeringen. Zo is er meer dan 2 miljard euro begroot voor extra rijstroken op de Brusselse Ring. Maar extra rijstroken zullen ons fileprobleem niet oplossen. Tal van experten tonen aan dat extra rijstroken net meer auto’s aantrekken. En meer auto’s, dat betekent dan weer meer fijn stof en meer gezondheidsproblemen. Bovendien zal het fileprobleem niet verminderen maar verplaatsen, naar de op- en afritten en naar aansluitende snelwegen. De Vlaamse regering spendeerde dus al miljarden aan schijnoplossingen die slecht zijn voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid. En daar wil N-VA de volgende legislatuur nog een paar miljarden bijkletsen. Van 10 naar 15 miljard. Een betonfactuur van ettelijke miljarden die we twee keer moeten betalen: met onze belastingen en met onze gezondheid.

Schaamteloos, omdat het net de uitstoot van onze wagens is dat – naast onze grootschalige landbouw en de gebrekkige isolatie van onze woningen – onze lucht zo ongezond maakt. De oorzaak van de hoge metingen van de voorbije dagen wordt verklaard door een combinatie van stikstofoxiden van het verkeer en ammoniak uit de landbouw, dat zich vooral manifesteert op dagen zonder wind.

Het is een schaamteloos pleidooi omdat deze Vlaamse regering, waar Weyts als minister van de grootste Vlaamse partij een belangrijk deel van uitmaakt, eerder ook al de boskaart en de betonstop van tafel veegde. Het bewaren van onze bossen en het beschermen van onze open ruimte zijn nochtans van essentieel belang in de strijd tegen de klimaatopwarming. En ze zijn ontzettend belangrijk om onze lucht opnieuw gezond te kunnen maken.

Veel Vlamingen willen gerust de overstap maken van de auto naar het openbaar vervoer, maar dan moeten er genoeg comfortabele bussen en treinen voorhanden zijn.

En natuurlijk moet ons fileprobleem dringend aangepakt worden. Ons land is volgens de Europese Commissie het meest dichtgeslibde land van Europa als het gaat over verloren uren en vertragingen, vooral rond Antwerpen en Brussel. Onze wegen staan stil, en dat zorgt voor veel stress, voor economische verliezen, voor veel uitstoot en ongezonde lucht.

En natuurlijk moeten alle mensen vlot en op een betaalbare wijze op hun werk geraken. Maar dat zullen we echt niet verwezenlijken door nog meer miljarden in de wagen te investeren. We moeten duurzame keuzes maken. We moeten investeren in meer bussen, meer treinen en meer fietswegen. Veel Vlamingen willen gerust de overstap maken van de auto naar het openbaar vervoer, maar dan moeten er genoeg comfortabele bussen en treinen voorhanden zijn. En deze zijn er vandaag niet. Deze regering bespaarde op de trein en de bus. Een busrit was nog nooit zo duur, en de tram- en busreizigers waren nog nooit zo ontevreden als vandaag.

De keuze voor de aankomende verkiezingen is nog nooit zo helder geweest. Ik verzet me er tegen dat smogdagen zoals de voorbije dagen het nieuwe normaal worden. Met Groen willen we schone lucht voor iedereen. We willen meer investeren in het openbaar vervoer. We kiezen voor stedelijke mobiliteitsplannen met autoluwe kernen, voor een Vlaamse lage emissiezone en voor meer fietspaden. We willen meer open ruimte, meer bossen en meer parken. We zetten onze schouders onder groene warmtenetten en -pompen, en een doorgedreven programma om onze woningen te renoveren. Iedereen verdient schone lucht, en het is onze taak als politici om dat waar te maken.

An Moerenhout is lijsttrekker voor Groen voor het Vlaams Parlement in Vlaams Brabant.

Partner Content