Veel kritiek op akkoord Bart De Wever over Sinksenfoor: ‘De Wever wordt Vlaamse Poetin’

© Belga
Simon Demeulemeester

Dat de stad Antwerpen de 45.000 euro gerechtskosten terugbetaalt aan de klagers van de Sinksenfoor, schiet bij velen in het verkeerde keelgat. ‘De Wever wordt de Vlaamse Poetin’

Begin vorige week bereikten de stad en de klagers een akkoord. Daarin staat dat de foor nog maximaal twee jaar op de Gedempte Zuiderdokken mag blijven. De rest van het akkoord werd door het schepencollege niet bekendgemaakt. Donderdag lekte het document toch uit. Daaruit blijkt dat de stad de gerechtskosten van de klagers op zich neemt. Het bedrag werd in het gelekte document dat op de website van Gazet Van Antwerpen staat, gecensureerd. Zo staat het letterlijk in het akkoord: ‘Tweede Partij (de buurtbewoners, red.) bekomt een betaling van de procedurekosten, de kosten van technische bijstand, e.a. van een bedrag van in totaal XXX (gecensureerd, red.) betaalbaar binnen de 30 dagen na ondertekening van de notariële akte.’

De buurtbewoners mogen ook zelf bepalen waar de attracties en toekomstige evenementen komen op de Gedempte Zuiderdokken. Zo wordt het spookkasteel, dat voor de deur van een van de klagers stond, verplaatst naar een andere plek. Cirque du Soleil en de Bollekesfeesten mogen in de huidige vorm niet meer doorgaan op het plein. Andere evenementen, die eveneens ‘een hoogdynamisch karakter hebben’ mogen ‘enkel onder restrictieve voorwaarden doorgaan op het plein’. Studay, Antwerpen Zingt, Antwerpen Proeft mogen wel nog doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken.

De stad kan voor 2013 en 2014 de toestemming verlenen voor de oorganisatie van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken, maar daarvoor moeten aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Zo mag de foor niet langer dan 7 weken duren (‘waarvan 2 weken voor het opzetten en afbreken van de foor en 5 weken voor de exploitatie van de Sinksenfoor’).

Strikte regels

Antwerpen moet er bovendien ‘strikt’ (in vetjes gezet in het akkoord) op toezien ‘dat alle volgende regels worden gerespecteerd door preventieve geluidscontrole, minimaal één maal daags, ’s avonds; en verhoogde geluidscontrole in geval van gegronde klachten’.

De foorkramers worden niet alleen strikte regels qua toegelaten decibels opgelegd (‘De geluidsemissie afkomstig van muziekinstrumenten, hifi-apparatuur, luidsprekers,… moet altijd onder de drempel van 90 decibel (dB(A)) blijven’), ze krijgen ook richtlijnen mee over welk geluid ze mogen produceren.

‘Het wordt de foornijveraars verboden om een geluidsemissie te produceren die als hinderlijk voor de omwonenden kan worden ervaren onder meer omwille van een constante repetitieve en veelal eentonige structuuropbouw, al dan niet overheerst door bastonen of schrille en weerkerende signalen.’ Overtreders zal het verboden worden die apparatuur nog te gebruiken. Sirenes, claxons en luidsprekers zijn sowieso verboden.

Van ‘goede deal’ tot ‘verwerpelijk en klassenpolitiek’

Gazet van Antwerpen lanceerde een poll op haar website. Op de vraag ‘Wat vindt u van de Sinksenfoordeal die de stad met de klagers sloot?’ antwoorde 14 procent ‘Een goede deal’. Net geen 20 procent vind het ‘een lelijke maar de best haalbare deal’. Een meerderheid van 66 procent noemt de overeenkomst van burgemeester Bart De Wever met de klagende buurtbewoners echter ‘verwerpelijk en pure klassenpolitiek’.

Yasmine Kerbache (SP.A): Stad is absoluut niet verplicht te betalen’

Het akkoord leidde ook al tot een politieke rel in de stad. Oppositiepartij SP.A beschuldigt het stadsbestuur van flagrante leugens en van klassenjustitie. De klagers en hun advocate ontkennen met klem dat zij financiële toezeggingen hebben gekregen. In een reactie op de heisa zegt meester Griet Cnudde, advocaat van de zes omwonenden, dan weer dat het akkoord berust op ‘verregaande toegevingen van de cliënten en een constructieve attitude van de stad’. Cnudde stelt dat haar cliënten zelfs ruim 150.000 euro hadden kunnen vragen als vergoeding voor gerechtskosten en erelonen, maar daar slechts een deel van hebben opgeëist. Maar schepen Claude Marinower (Open VLD) spreekt hen tegen.

Op Radio 1 zei Yasmine Kherbache, fractieleidster van SP.A in de Antwerpse gemeenteraad, dat de uitleg van het stadsbestuur ‘klinkklare onzin’ is. ‘Het is absoluut niet verplicht om wat voor kosten dan ook te betalen.’ Van de Velde ontkende verder nog dat er sprake zou zijn van ‘klassenpolitiek’, omdat enkele attracties van de Sinksenfoor niet voor de deur van de klagers komen, maar een andere plaats op het plein krijgen. ‘We hebben voor alle attracties rekening gehouden met waar ze het beste terechtkomen.’

Rob Van de Velde (N-VA): ‘Verkwisting belastinggeld stopgezet met deal’

N-VA-schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde ontkent, net als Marinower tijdens de persconferentie, dat het om een schadevergoeding gaat. Op Radio 1 spreekt hij van een rechtsplegingsvergoeding, die ‘de normale afwikkeling van rechtszaken is, in dit geval zelfs meerdere, zeer langdurige zaken’. Bij het afsluiten van een overeenkomst bij het einde van een rechtszaak, zoals het akkoord dat de stad vorige week met de klagers sloot, komen alle elementen op tafel, legde Van de Velde uit. De bewuste vergoeding maakt integraal deel uit van het akkoord en kwam tot stand na het werk van de advocaten. Het is in ieder geval geen ’toegift’, aldus Van de Velde.

In een chatsessie met Antwerpenaren op de website van Gazet van Antwerpen zegt Van de Velde dat met de deal net een einde is gemaakt aan ‘de verkwisting van het belastinggeld. 10 tot 20 jaar procedures zijn nu voorbij.’

Van Besien: ‘De Wever wordt de Vlaamse Poetin’

Op Twitter haalt Groen-voorzitter en Antwerpenaar Wouter Van Besien snoeihard uit naar De Wever: ‘Stad Antwerpen geeft zwijggeld aan protest Sinksenfoor. De Wever wordt Vlaamse Poetin: na sportieve macho-gedrag nu Russische maffiapraktijken’. In De Standaard zegt hij: ‘Als dit toch waar zou zijn, en daar lijkt het sterk op, dan is dit een afkoopsom. Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat zo’n bedrag enkel op de gerechtskosten gaat. Tenzij ze een heel dure advocaat hebben.’

Van Besien zegt op de website van de krant zich ook te storen aan de geheimdoenerij. ‘In een tijdsgeest van transparantie en openbaarheid van bestuur houdt de stad een akkoord achter dat het algemeen belang aangaat. Waarschijnlijk vreest het stadsbestuur dat dit anderen op ideeën zal brengen’.

Oppositiepartij Groen vindt dat het Antwerpse stadsbestuur het protest afkoopt. “In plaats van de dialoog aan te gaan met de buurtbewoners en de organisatoren, past het stadsbestuur de verdeel-en-heersstrategie toe”, sneert ook fractieleider Meyrem Almaci. Volgens haar krijgt de Antwerpenaar het signaal dat overlast door de stad wordt afgekocht, wat slechts zal leiden tot nieuwe conflicten.

Vlaams Belang: ‘Het lijkt alsof maffia Antwerpen bestuurt’

Eenzelfde geluid klinkt bij Vlaams Belang. “Leugens, chantage, geheime contracten, zwijggeld,… het lijkt wel alsof de maffia Antwerpen bestuurt”, vindt fractieleider Filip Dewinter. Hij pikt het niet dat het stadsbestuur “in alle toonaarden verzweeg dat de stad de zes buurtbewoners enige financiële compensatie zou toekennen”. Het argument dat het om gerechtskosten gaat, volgt de Vlaams Belanger niet. Voor hem is duidelijk dat eerder sprake is van “zwijggeld en omkoperij”.

OpenZuidOpen: ‘Belang buurt uit oog verloren’

Andere kritiek komt er van actiegroep OpenZuidOpen. Volgens de actiegroep, die deze week een ingebrekestelling bezorgde aan de stad Antwerpen en de zes omwonenden van de Gedempte Zuiderdokken waarmee de stad een akkoord sloot rond de Sinksenfoor, blijkt uit het akkoord immers immers dat de omwonenden ‘opteren voor eigen belang en de belangen van de buurt volledig uit het oog verliezen’. Die laatsten ontkennen dat dan weer met klem.

OpenZuidOpen ijvert ervoor dat de Gedempte Zuiderdokken opnieuw worden opengegraven en was eerder al niet te spreken over het stopzetten van de juridische procedures tegen de herbestemming van het plein van parkgebied naar zone van publiek domein. Dat laatste maakt deel uit van het akkoord tussen de stad en zes omwonenden dat stipuleert dat de Sinksenfoor nog twee jaar op de Zuiderdokken kan blijven, maar daarna een andere locatie moet zoeken.

‘Bewoners hebben bestemming plein verkocht’

‘Het lijkt erop dat de zes bewoners de bestemming van het plein hebben verkocht, waardoor bebouwing en verder organiseren van festiviteiten op de Gedempte Zuiderdokken mogelijk worden’, zegt Francis Gruwez van OpenZuidOpen op basis van de uitgelekte inhoud van het akkoord.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content