De kunstbiënnale van Venetië is aan een 55ste editie toe en vindt sinds 1895 tweejaarlijks plaats. Dat het Vaticaan er voor het eerst aanwezig is, is zonder meer "revolutionair", zegt KerkNet. Het Vaticaan verbood destijds immers gelovigen het evenement te bezoeken en dreigde hen uit de kerkgemeenschap te sluiten. Nu neemt het Vaticaan zelf deel, met een eigen paviljoen. Volgens kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, wil die raad daarmee een impuls geven aan de dialoog met de hedendaagse cultuur. Het Vaticaan wil kunstenaars opnieuw stimuleren om de dialoog aan te gaan met het sacrale en Bijbelse teksten en onderwerpen. Het Vaticaanse paviljoen in de wapenzaal van het arsenaal kreeg als thema "In den beginne - Schepping/Vernietiging/Herschepping". In de expo staan de eerste elf hoofdstukken van het bijbelse boek Genesis, met bekende verhalen zoals de Schepping of de zondvloed, centraal. De pauselijke raad wist voor zijn project enkele vooraanstaande hedendaagse kunstenaars te strikken, weet KerkNet. Bezoekers maken kennis met werk van de Tsjechische fotograaf Josef Koudelka (75), de Amerikaanse beeldhouwer Lawrence Carroll (59) en het kunstcollectief Studio Azzurro uit Milaan. (Belga)

De kunstbiënnale van Venetië is aan een 55ste editie toe en vindt sinds 1895 tweejaarlijks plaats. Dat het Vaticaan er voor het eerst aanwezig is, is zonder meer "revolutionair", zegt KerkNet. Het Vaticaan verbood destijds immers gelovigen het evenement te bezoeken en dreigde hen uit de kerkgemeenschap te sluiten. Nu neemt het Vaticaan zelf deel, met een eigen paviljoen. Volgens kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, wil die raad daarmee een impuls geven aan de dialoog met de hedendaagse cultuur. Het Vaticaan wil kunstenaars opnieuw stimuleren om de dialoog aan te gaan met het sacrale en Bijbelse teksten en onderwerpen. Het Vaticaanse paviljoen in de wapenzaal van het arsenaal kreeg als thema "In den beginne - Schepping/Vernietiging/Herschepping". In de expo staan de eerste elf hoofdstukken van het bijbelse boek Genesis, met bekende verhalen zoals de Schepping of de zondvloed, centraal. De pauselijke raad wist voor zijn project enkele vooraanstaande hedendaagse kunstenaars te strikken, weet KerkNet. Bezoekers maken kennis met werk van de Tsjechische fotograaf Josef Koudelka (75), de Amerikaanse beeldhouwer Lawrence Carroll (59) en het kunstcollectief Studio Azzurro uit Milaan. (Belga)