Vande Lanotte wil duurste gascontracten begrenzen

(Belga) Minister van Economie Johan Vande Lanotte zal het kernkabinet morgen voorstellen om de gasprijzen na afloop van de prijsbevriezing verder onder controle te blijven houden. Hij wil geen nieuwe blokkering invoeren, maar wel een maatregel nemen waardoor de duurste contracten bepaalde grenzen niet kunnen overschrijden.

Terwijl hij tijdens de plenaire vergadering niet aan de tand werd gevoeld over de energieprijzen, kreeg Vande Lanotte in de wandelgangen van de Kamer voor de camera van Villa Politica daarover vragen voorgeschoteld. De sp.a-vicepremier zei niet per se gekant te zijn tegen een overgangsperiode voor het loskoppelen van de gas- en olieprijzen, “op voorwaarde dat er iets gebeurt aan de prijzen zelf”. Volgens Vande Lanotte zijn het vooral de gasprijzen die in het oog moeten worden gehouden. De prijs van elektriciteit zou een dalende trend vertonen van jaar op jaar ongeveer 5 procent. Zijn voorstel voor het kernkabinet houdt dan ook in dat de duurste gascontracten bepaalde grenzen niet zouden kunnen overschrijden. De vicepremier herinnert eraan dat tijdens de begrotingsdiscussie werd beslist dat de lonen niet boven de index mogen stijgen, maar dat de energieprijzen naar het niveau van de buurlanden moeten kunnen evolueren. Beide zaken zijn voor hem gekoppeld. “We hebben een moeilijk standpunt ingenomen over de lonen. Dat was voor ons niet evident. Je kan niet zeggen dat het inkomen niet zo snel mag stijgen, maar de energieprijzen zoveel mogen stijgen als ze willen”, luidt het. “We hebben gezegd dat we competitief moeten zijn met onze lonen, dan moeten we ook competitief zijn met de energieprijzen”. (OLIVIER VIN)

Partner Content