Vanaf 2023-24 ingangsexamen voor Diergeneeskunde

Ben Weyts en Natalia lanceren campagne 'Check je chip' © belga

Er komt een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag slechts een vooraf vastgelegd aantal studenten starten aan de opleiding. Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil zo de kwaliteit van de opleiding vrijwaren: ‘De kwantiteit beperken om de kwaliteit te bewaren’.

In Vlaanderen kan je Diergeneeskunde studeren aan de UAntwerpen (bachelor) en de UGent (bachelor en master). Het aantal studenten stijgt al jaren. Zo waren er in Gent 20 jaar geleden nog iets minder dan 1200 studenten in de opleiding, vandaag zijn dat er meer dan 1800, een toename met 50 procent. In Antwerpen verdubbelde het aantal studenten in dezelfde periode van plusminus 300 naar 600.

Er is ook een grote toestroom van studenten uit het buitenland. Vlaanderen is namelijk de enige Europese regio waar er tot nu toe geen toelatingsexamen is voor kandidaat-dierenartsen. Zo komt ongeveer 4 op de 10 studenten Diergeneeskunde uit Nederland.

De permanente stijging van het aantal studenten zet de kwaliteit en zelfs de veiligheid van de opleiding onder druk, zegt minister Weyts. ‘Het maakt een groot verschil of je een ingreep bij een paard gaat observeren met een kleine of met een hele grote groep. Zowel voor het paard als voor de studenten’, aldus Weyts. ‘Bovendien studeren er vandaag in bepaalde specialisaties ook te veel dierenartsen af. Dat betekent dat heel wat studenten wel jarenlang keihard werken, maar daarna geen gepast werk vinden’.

Derde toelatingsexamen

De minister voert daarom een toelatingsexamen in. Vanaf academiejaar 2023-2024 mag alleen een vooraf vastgelegd aantal studenten starten aan de opleiding. Een commissie met deskundigen zal een startquotum voor de opleiding uitwerken.

De beslissing komt er na breed overleg met onder meer alle opleidingshoofden, de beroepsorganisaties en de studentenvertegenwoordiging. Het is pas het derde toelatingsexamen in ons hoger onderwijs, na de toelatingsexamens voor kandidaat-artsen en kandidaat-tandartsen. Een commissie met deskundigen zal de vorm van het nieuwe toelatingsexamen verder uitwerken. Zo moet bijvoorbeeld nog beslist worden of er één centraal toelatingsexamen komt, dan wel of het toelatingsexamen decentraal georganiseerd kan worden – zoals nu al het geval is bij de toelatingsexamens voor arts en tandarts.

Partner Content