Van Quickenborne wil lagere notariskosten bij aankoop woning

Michel Vandersmissen
Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Notarissen in ons land zijn duur. Hun tarieven zijn verouderd en bovendien weinig transparant. Dat is de conclusie van een onderzoek door het Prijzenobservatorium, een onderdeel van de federale overheidsdienst Economie. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil de notariskosten daarom verlagen.

De nieuwe studie bevestigt het dossier dat Knack drie jaar gelegen publiceerde. Uit een vergelijking van de jaarrekeningen van een veertigtal notarissen bleek dat hun inkomsten de voorbije jaren als het ware geëxplodeerd waren door de boomende vastgoedmarkt. Jaarinkomsten van meer dan 1 miljoen euro, na aftrek van personeelskosten en afschrijvingen, waren geen uitzondering.

Nu blijkt uit het onderzoek van het Prijzenobservatorium dat de gemiddelde prijs van een woonhuis tussen 2000 en 2019 gestegen is met maar liefst 171,7 procent. De gemiddelde honoraria per akte stegen met 49,2 procent. Ook het aantal notarissen is gedurende deze periode met 31,1 procent gestegen. Zo zijn de totale honoraria ontvangen per notaris voor het opstellen van akten bij de verkoop van residentieel vastgoed, gestegen met 65,9 procent tussen 2000 en 2019.

Bovendien is het aantal transacties (+45,7%) sneller gestegen dan het aantal notarissen (+31,1%). Dat leidde tot een toename van het aantal verkoopakten per notaris, van gemiddeld 87 akten in 2000 tot 97 akten in 2019. De stijging van de inkomsten van notarissen is dus het resultaat van zowel een stijging van de vastgoedprijzen (prijseffect) als van een stijging van het aantal transacties (volume-effect), zo besluit het Prijzenobservatorium.

Italië

Een buitenlandse vergelijking leert bovendien dat de notariskosten voor de aankoop van een huis alleen in Italië hoger zijn. Rekening houdend met de gemiddelde prijzen van huizen in de verschillende landen (223.275 euro in België in 2018, tegenover bijvoorbeeld 174.694 euro in Duitsland) bedragen de notariskosten 2,2 procent in België. Dat percentage ligt onder dat van Italië (2,55%), maar boven alle andere percentages (1,63% voor Frankrijk, 1,32% voor Oostenrijk, 1,04% voor Malta, 0,96% voor Duitsland, 0,50% voor Polen en 0,27% voor Spanje).

Voor de aankoop van een huis van 250.000 euro (met afsluiting van een hypothecaire lening die overeenstemt met 70% van de waarde van het goed, in dit voorbeeld dus 175.000 euro) bedragen de notariskosten (de erelonen voor de verkoopakte en de akte voor het hypothecair krediet alsook de administratiekosten voor het opstellen van de twee akten) 2217 euro in Duitsland, 4050 euro in Frankrijk en 5111 euro in België.

Notarissen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar de notaristarieven zijn echt verouderd.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie (Open VLD)

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is geschrokken van het onderzoek door het Prijzenobservatorium. ‘Daarom overleg ik met de notarissen om de kosten die verbonden zijn aan het verwerven van een woning of een hypothecaire lening te doen dalen, in lijn met de buurlanden. Zo moeten bepaalde kosten, zoals de administratieve kosten bij aankooptransacties van een woning, substantieel lager. Vandaag bedragen die kosten gemiddeld tussen de 800 tot 1100 euro per akte. Bij de aankoop van een woning worden meestal twee notariële akten opgesteld, één voor de aankoop en één voor de hypothecaire lening, waardoor de administratieve kosten al vlug oplopen tot ongeveer 2000 euro.’

De minister van Justitie wil de aankoop van de eerste woning goedkoper maken en vraagt een vast tarief voor de administratieve kosten bij verkooptransacties. ‘Notarissen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar de notaristarieven zijn echt verouderd. In overleg met de sector wil ik die moderniseren. Een eerste stap is dat we de administratieve kosten forfaitair maken en op zijn minst 10 procent lager dan de huidige tarieven.’

Partner Content