Van Overtveldt over kritiek dat zijn cijfers niet kloppen: ‘Ik heb er genoeg van. J’en ai marre’

Johan Van Overtveldt (NV-A). © BelgaImage

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt reageert op zijn website op de kritiek (ook bij coalitiepartners) dat zijn cijfers niet kloppen. ‘J’en ai marre’, stelt Van Overtveldt, op het moment dat ook in de Kamer over het gat in de begroting werd gedebatteerd.

De mededeling van Johan Van Overtveldt begint als volgt:

‘De minister van Financiën kan niet tellen.’

‘Hij moet zijn huiswerk maken.’

‘Zijn cijfers kloppen niet.’

Dat is zowat het mantra van de afgelopen dagen over de begroting. De minister van Financiën als verpersoonlijking van de budgettaire ontsporing. J’en ai marre. Ik heb daar genoeg van. Want, de cijfers kloppen inderdaad niet. Dat zeg ik nu al twee jaar. Net daarom heb ik wél mijn huiswerk gemaakt.

Van Overtveldt kreeg de jongste dagen weer bakken kritiek over zich heen, nadat bleek dat de regering-Michel niet op zoek moet naar 2,4 maar naar 4,2 miljard euro. Met name de fiscale ontvangsten vallen volgens de administratie een pak lager uit dan gepland.

Van Overtveldt is het beu dat hij telkens zowat de halve Wetstraat over zich heen krijgt. De fout ligt immers niet bij hem, maar in de methodiek die gebruikt wordt om de inkomsten te ramen, argumenteert hij. “Daar zit een systematische fout in. Al jarenlang worden de inkomsten serieus overschat”, zo besluit hij uit de grondige analyse van de FOD Financiën naar het probleem.

Het is niet de eerste keer dat Van Overtveldt de kwestie aankaart. “De minister heeft het al x aantal keer aangekaart in de regering, en ook al een keer in een krant, maar de coalitiepartners zijn niet zinnens er veel aan te doen”, klinkt het op zijn kabinet. Vandaar nu de opvallende open brief. Concreet wil Van Overtveldt de methodiek fundamenteel bijsturen. Maar dat is erg complex en vraagt dus tijd.

Om in tussentijd niet telkens weer op dezelfde problemen te botsen, wil hij de geraamde inkomsten via een correctie ook tijdelijk naar beneden bijstellen. Iets wat de al moeilijke begrotingsoefening dus nog extra verzwaart.

Het bericht komt er ongeveer tegelijkertijd met een interview van Eric Van Rompuy (CD&V). Die vond het in Villa Politica ‘hoog tijd dat de minister van Financiën zijn huiswerk maakt’.

Aanleiding voor dit gesprek zijn de begrotingsgesprekken die momenteel lopen. De vragen hierover waren vandaag gekoppeld aan het protest tegen het regeringsbeleid op de nationale betoging.

Begroting: Komt er een tweede indexsprong?

Hoewel N-VA-voorzitter Bart De Wever nog reageerde dat een tweede indexsprong niet aan de orde is, hield fractieleider in de Kamer Peter De Roover (N-VA) zich meer op de vlakte. “Wij willen vooral creatiever zijn dan de vorige regeringen”, zegt hij nog.

In dezelfde uitzending van Villa Politica zei minister van Werk Kris Peeters niet veel later dat een tweede indexsprong ‘niet verstandig zou zijn’.

Het Laatste Nieuws schreef vandaag over ‘De Catalogus van de Wanhoop’, een lijst van alle mogelijke pistes die in de begrotingsgesprekken aan bod zouden kunnen komen. Groen en SP.A kantten zich vanuit de oppositie al fel tegen het voorstel van een mogelijke indexsprong, die ook op de lijst zou staan. In een andere piste zou gekeken worden of de verplichte loonsindexering een paar maand uitgesteld kan worden. Dat zou de begroting een enkele honderden miljoenen euro’s kunnen opleveren.

‘De mensen vragen zich af waar al het geld naartoe is dat ze de afgelopen twee jaar al ingeleverd hebben’, zei fractieleidster Meryame Kitir (SP.A) tijdens het vragenuurtje in de Kamer tegen premier Charles Michel.

Kristof Calvo (Groen) vond het veelzeggend dat de premier niet wilde antwoorden op de vraag of er al dan niet indexsprong zou komen.

Binnen de meerderheid sprongen Jan Spooren (N-VA) en David Clarinval de premier bij. Ze citeerden uit cijfers van de Nationale Bank en Eurostat om onder meer de jobcreatie in ons land en de toename van het beschikbare vermogen aan te voeren. “Weet u eigenlijk waarom de vakbonden oproepen tot staking en protest?”, aldus Spooren.

Michel zelf stelde zijn State of the Union in het vooruitzicht. ‘Op 11 oktober zullen we de grote lijnen van de begroting voorleggen. Op 15 oktober zullen we die indienen bij Europa, en daarna kunnen we er hier over debatteren. ‘Ik voer geen debat op basis van geruchten of speculaties. Laten we de kar niet voor het paard spannen.’

Michel wil rol voor federale regering in onderhandelingen toekomst van Brussels Airlines

Premier Charles Michel wil dat de federale overheid mee kan aanschuiven bij de onderhandelingen tussen Brussels Airlines en Lufthansa. Hij hoopt daarmee meer garanties te krijgen over de verankering in ons land, de tewerkstelling en het behoud van een beslissingscentrum in Brussel.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa kondigde woensdag aan dat ze haar call optie op Brussels Airlines zal uitoefenen. Het is de bedoeling tegen eind dit jaar een akkoord te hebben met de Belgische aandeelhouders over de modaliteiten, zodat Lufthansa begin 2017 de 55 procent aandelen die het nog niet in handen heeft, kan overnemen.

Charles Michel
Charles Michel© Belga

Tijdens het vragenuurtje in de plenaire Kamer kreeg de premier donderdag vragen uit verschillende fracties over de volledige overname. Onder andere het prijskaartje dat aan de resterende aandelen hangt – er worden bedragen geciteerd van amper 2,6 miljoen euro – kwam aan bod. Maar ook over het behoud van de naam en het scenario om naar een lowcostmaatschappij te evolueren, kwamen vragen.

Premier Charles Michel wees erop dat de beslissing die Lufthansa woensdag nam, het gevolg is van een akkoord uit 2008-2009. De samenwerking die toen werd gesloten, heeft volgens de premier overigens ook vruchten afgeworpen. Toch stelde Michel “te weinig waarborgen” te hebben.

Prioritair voor hem zijn de verankering in ons land, de tewerkstelling en het behoud van een beslissingscentrum. “Dit is een delicaat moment”, aldus de eerste minister. “maar het kan een opportuniteit zijn” voor een versterking van Brussels Airlines in een grotere maatschappij. De premier gaf aan dat het zijn intentie is de federale regering aan tafel uit te nodigen bij de onderhandelingen tussen beide luchtvaartmaatschappijen, en dat via de Federale Participatiemaatschappij (FPIM).

Hendrik Vuye hard voor Jambon: ‘Het was nogal een ballonnetjeszomer’

Hendrik Vuye stelde in de Kamer vandaag zijn eerste vraag sinds hij en Veerle Wouters opstapten uit de N-VA-fractie. Het werd een redelijk pittige tussenkomst gericht aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die laatste had verklaard dat politiediensten in principe op ieder moment mogen binnenvallen in het huis van sans-papiers. Zij plegen volgens de minister een ‘voortdurend misdrijf’ door zonder verblijfsvergunning in ons land te blijven.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters.
Hendrik Vuye en Veerle Wouters.© BelgaImage

Vuye verklaarde vooraf nog dat hij er geen persoonlijke aanval op de N-VA van wou maken: ‘Als het de bevoegdheid van minister Koen Geens was geweest, had ik dezelfde vraag gesteld. Het gaat hier over mensenrechten. Ik doceer daarover, en het is geweten dat Veerle Wouters en ik daar veel belang aan hechten.’

Maar het Kamerlid vermeldde in zijn tussenkomst toch nog eens fijntjes de ‘ballonnetjeszomer’. ‘Het is nogal een zomer geweest voor de mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, het ging allemaal op de schop.’ Met ongeveer dezelfde woorden floot Vuye in september een aantal toenmalige partijgenoten terug die in een aantal zomerse voorstellen weinig rekening hadden gehouden met een aantal fundamentele rechten en vrijheden.

‘Jambon-doctrine’

‘Dit is een bijzonder vernieuwende aanpak’, stelde Vuye, die benadrukte dat de manier van werken van de diensten van Jambon ‘in strijd is met de Grondwet en met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.’

Volgens hem misbruikt Jambon de mogelijkheid om misdadigers op heterdaad te betrappen. ‘De Jambon-doctrine klopt niet. Het gaat niet op om eerst een woning binnen te vallen en dan het misdrijf vast te stellen.’

Minister Jambon gaf op zijn beurt aan dat hij ‘niet doof blijft voor het debat dat is ontsponnen.’ Anderzijds hamerde hij erop dat zijn voorstel helemaal niet zo radicaal is als Vuye beweert. ‘Het is een praktijk die al vele jaren toegepast wordt, en die we nu gaan uitklaren.’ (JH/SK/Belga)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content