Van ‘Achterkamerpolitiek’ tot ‘Zakkenvullers’: het populistische ABC

© Kim
Ewald Pironet
Ewald Pironet Senior writer van Knack

Links en rechts: ze kennen beiden hun populistische praat, en 2016 stond er bol van. Een overzicht.

Vroeger, toen alle werklozen nog ‘profitariaat’ waren en politici zonder uitzondering ‘zakkenvullers’, ja, toen was populisme nog simpel. Ou sont les neiges d’antan! Hoe complex is onze wereld geworden als zelfs de taal van de populist niet altijd onmiddellijk te begrijpen is? Om licht te brengen in dit donkere woud: een abecedarium van de postfaktische populist.

1.Achterkamerpolitiek

Net iets te graag door partijen als Groen gebezigd. Jargon om elke vorm van politiek onderhandeling – met als resultaat per definitie een compromis – onderuit te halen.

2. Apenland, Absurdistan, Allochtonië

Variant op Bananenrepubliek aan de Noordzee en Only in Belgium: vaak in het kader van onze stilstaande mobiliteit(sbeleid) of de torenhoge belastingdruk.

3.Arm Vlaanderen

Meestal zuchtend geuit, wanneer nog maar eens blijkt hoezeer de Vlaming zich als een schaap naar de slachtbank laat leiden. De beul is dan wisselend een ‘door Franstaligen gedomineerde belastingeregering’ (4.), de ‘veroveringsgodsdient’ die de islam is of de Europese Unie.

4. Belastingregering vs herstelregering

De kern van wat populistisch taalgebruik vermag: het negatief framen (13.) van de ander met zelfbedachte termen.

5. Belgicist

Door radicale flaminganten gebruikt voor iedereen die niet tegen de splitsing van België is.

6. Beroepspoliticus

Beschrijft de kern van het populisme: het zich afzetten van het systeem, van de politieke klasse. Veel van de succesvolste politici zijn vandaag vreemd genoeg zij die zich als niet-politicus weten profileren.

7. Bobo’s

Exploten uit ‘de elite’ (11.)

8. De dingen benoemen, zeggen waar het op staat

Om het vertrouwen in de democratie te herstellen, benoemen populisten graag ‘de zaken’. In theorie kunnen die zaken zowat alles zijn, maar doorgaans refereren ‘de zaken’ aan de multiculturele samenleving, die – afhankelijk van de bron – niet rimpelloos, problematisch of zelf failliet evolueert. Dat de zaken tegenwoordig benoemd moeten worden, komt volgens rechtspopulisten omdat ‘de linkse kerk’ (31.) decennialang verzwegen heeft dat er binnen de moslimgemeenschap integratieproblemen bestaan.

9. Dierenrechten

Het bewijs dat het schaap het Gouden Kalf onder de dieren is (sorry, vosjes en alle andere dieren die geslacht worden). Eigenlijk driebanden op politiek niveau: eerder dan het schaap een onverdoofd kelen te willen besparen, moet de muzelman hiermee getroffen worden. (Zie ook 24. Holebi-rechten en 36. Neokoloniaal)

10. Directe Democratie

Dé oplossing om de crisis van de West-Europese democratie op te lossen, doorgaans door middel van volksraadplegingen. Werkt enkel zolang de verwachte uitkomst in lijn ligt met het eigen partijprogramma.

11. Elite, establishment

De gemeenschappelijke vijand van alle populisten: of ze nu links of rechts zijn. Merkwaardig: wie die elite is, wordt nooit expliciet uitgelegd en niet zelden zijn de populisten er net – al of niet uitgestoten – exploten van. Voorbeeld: als miljonair geboren miljardairs als Donald Trump of alumni van dure Britse privéscholen zoals Nigel Farage

12. Fascist

Links verweer tegen… Ja, tegen wie eigenlijk? Iedereen die niet links is, zo lijkt het wel.

13. Framing

Wat te doen wanneer u tijdens een debat in het nauw wordt gedwongen en uw debatfiches geen soelaas brengen? Dan kan u altijd teruggrijpen naar het f-woord, waarmee u als water van een eend de aantijgingen van u af laat glijden. Een rommelige begroting? Een extra belasting? Een voorstel dat ingaat tegen de mensenrechten? Allemaal lasterlijke framing van de overkant.

14. Geitenwollensokker

Bedacht door conservatief Vlaanderen bij de opkomst van de groene beweging. Ze konden moeilijk ‘parkadrager’ schrijven, want Vlaams-nationalistisch voetvolk hulde zich ook in parka.

Van 'Achterkamerpolitiek' tot 'Zakkenvullers': het populistische ABC
© Kim

15. Genotspolitie, gezondheidsreligie, angstcultuur, calorieflikken, lifestyle-politie

Of hoe Gwendolyn Rutten en Jean-Marie Dedecker elkaar vinden in de strijd tegen de betutteling van de mensen, die zelf wel kunnen bepalen hoeveel glazen alcohol ze drinken per week. Wie nog drinkt, aldus Dedecker, bekeert zich tot ‘sociale melaatse’.

16. Gezond verstand

Wat ‘de heren in Brussel’ kwijt zijn en de populist en ‘de gewone mensen’ (17.) delen. Staat tegenover ‘intellectueel’ (25.).

17. Gewone mensen

De mensen voor wie de populist het allemaal goed. Antipode van ‘de elite’ (11.)

18. Graaibeleid

Een overheid die boetes int en belastingen invoert als ‘boetegeld’ om de begroting te stutten. Zie bijvoorbeeld Graailand, het nieuwe boek van PVDA-voorzitter Peter Mertens

19. Grondstroom, onderbuik

Waarin de meerderheid van ‘het volk’ zich bevindt. Vandaag vooral gecapteerd door N-VA. Tegenstanders vinden die grondstroom dan weer eerder een open riool, zeker op sociale media.

20. Gutmensch

Persoon die zich schuldig maakt aan politiek correct-zijn (43.).

21. Haatbaard

Zegt precies wat ermee bedoeld wordt: man met baard die hatelijkheden verkoopt. Doorgaans moslim, drager van ‘soepjurken’ en wordt mogelijk op enige afstand gevolgd door een draagster van een ‘kopvod’. Ook wel: kutmarrokaantje na een passage in de gevangenis.

22. Het geld halen waar het zit

Evergreen bij zowel christendemocraten (die een vermogenswinstbelastingen willen) als bij PVDA (die een miljonairstaks vragen).

23. Hoernalisten, regimepers, Lügenpresse, MSM (mainstreammedia), journaille, MEDIAS, …

Dat volgens populisten de vierde macht niet geheel en al objectief, laat staan neutraal is, toont zich in goed gevonden woordspelingen.

24. Holebi-rechten

Door radicaal- en conservatief rechts ontdekt nadat bleek dat homo’s niet het Gouden Kalf voor de islam zijn (zie ook 9. Dierenrechten)

25. Intellectueel

Eentje uit de tijd van wijlen Steve Stevaert. Diende om iedereen belachelijk te maken die een diploma had dat ‘hoger’ was dan dat van de koksschool. Overtreffende trap was ‘wereldvreemde intellectueel’ (zie ook 60.), maar dat werd alleen maar gebruikt in héél bitse discussies met groenen.

26. Intelligentsia (als enkelvoud gebruikt)

Hoogopgeleide elite die op cultureel en creatief vlak het maatschappelijk debat domineert. Hoewel oorspronkelijk een Poolse term uit de negentiende eeuw, is de term vooral bekend uit de Sovjet-Unie van de jaren zeventig en tachtig. Hoewel de Sovjet-intelligentsia het communisme doorgaans niet echt genegen waren, heeft de term bij ons een linkse connotatie.

27. Jaren ’30

Uit hetzelfde vaatje als ‘neoliberaal’ (37.), ‘racist’ (47.) en ‘fascist’ (12.). Het best gebracht door Laurette Onkelinx (PS) toen ze bij het aantreden van de regering-Michelle bruit des bottes dans le gouvernement‘ hoorde.

28. Kaste

Term om één groep te viseren en de leden ervan meteen als perfide, onaantastbaar en zonder uitzondering slecht neer te zetten.

29. Kazakkendraaier

Open een internetbrowser, surf naar Google en tik in: Valère De Scherp.

30. Linkse hobbyclubs

Van het Minderhedenforum over 11.11.11 tot cultuurtempels: allemaal ‘lusttuinen voor subsidieslurpers (54.), ‘welzijnsknuffelaars’, ‘culturo’s’ en ‘pamperpedagogen’.

31. Linkse kerk

Ruimer dan de linkse hobbyclubs. Ook de ‘regimepers’ (23.), ‘wereldvreemde rechters’ (60.) en andere slippendragers van het ‘POCO’-denken (43.) horen daarbij.

32. Links lullen, rechts zakken vullen

Gebruikt om de hypocrisie van linkse politici te duiden. Denk aan Luc ‘afscheidspremie’ Van den Bossche of Rudi ‘notionele intrestaftrek’ De Leeuw.

33. Met ons belastinggeld

Doorgaans de reactie wanneer iets fout loopt op de VRT.

34. Moslimpijper

Verwijt jegens linkse denkers die het in hun discours opnemen voor de moslimgemeenschap of de stelling verdedigen dat de islam op zich niet het probleem is. De moslimpijper is de overtreffende trap van de moslimknuffelaar. Pendant daarvan is het door Dyab Abou Jahjah verzonnen zionistenpijper.

35. Multikul

Bekt beter dan ‘de multiculturele lobby’, en is door een lepe inwisseling van de letters ‘c’ en ‘k’ meteen ook ideaal om te laten weten wat je van die mozaïek denkt. Plezantere variant: multiculti.

36. Neokoloniaal

Wat holebi- en dierenrechten (24. en 9.) zijn in de rechtse strijd tegen de islam, is ‘neokoloniaal’ voor de Dyab Abou Jahjahs van deze wereld. In elke discussie te gebruiken tegen een onbeperkt aantal aspecten van de Belgische en bij uitbreiding West-Europese maatschappij.

37. Neoliberaal

De ippon voor links-populisten om rechts met de rug op de mat te krijgen. Hét codewoord in vakbondskringen om iets sociaaleconomisch af te branden. Iemand die een voordeel krijgt dat niet voor jou is? Iets wat niet van de overheid komt? Iets voor ‘de werkenden’ – en niet voor vervangingsinkomens? Allemaal neoliberaal, en dus niet eens het overwegen waard: daar zijn wij tégen.

38. Normen en waarden (Onze)

Liggen onder bedreiging van de islam.

39. Oikofobie

Letterlijk ‘huisangst’. Conservatieve denkers verwijten de maatschappelijke elite (11.) ervan het eigene te haten. Het geloof in de multiculturele samenleving en Europese integratie zijn volgens deze theorie een soort pathologie. Volgens conservatief publicist Thierry Baudet, die in 2013 een boek onder de titel Oikofobie schreef, heeft xenofobie de maatschappij volledig verlaten, en zorgt net de ‘angst voor het eigene’ ervoor dat de maatschappij naar de gallemiezen gaat.

40. Opkuisen

Wat populisten beloven te gaan doen wanneer ze aan de macht komen. Soms zijn ze al aan de macht en blijven ze de term bezigen. Variant: schoon schip maken, de tering naar de nering zetten.

41. Pamperen

Wat de trado’s (56.) doen met het sociaal profitariaat (51.).

42. Pestbelastingen

Alternatieve bewoording voor belastingen als de suikertaks, de verkeersbelasting of de energieheffing die omgedoopt werd in Turteltaks (58.).

43. POCO

Afkorting van een van de belangrijkste termen uit het rechts-radicale jargon: politiek correct. Dat gaat erg vaak over de media (23.), maar ook over andere politici die niet vinden dat moslims genetisch bepaald zijn om zichzelf op te blazen op drukke plaatsen, negers sneller lopen omdat ze ‘een spier meer hebben’ of dat vrouwen nu eenmaal sneller huilen en daardoor beter geen CEO worden.

De uitdragers van de politieke correctheid, zoals daar zijn Unia en het Minderhedenforum, worden ‘de linkse kerk’ (31.) genoemd. Ook wel ‘de gedachtenpolitie’. De leiders van deze kerk heten wel eens ‘ayatollah van de linkse kerk’. Zie bijvoorbeeld Yves Desmet.

44. Populist

Vooral door populisten van de linkse soort gebruikt om die van de rechtse obediëntie als ongeloofwaardig te brandmerken.

45. Postjes

De benaming voor politieke mandaten. Wie zo’n mandaat bekleedt heet dan een ‘postjespakker’. In die hoedanigheid vaak aangehaald is Antwerps CD&V’er Marc Van Peel (zie ook 29.).

Van 'Achterkamerpolitiek' tot 'Zakkenvullers': het populistische ABC
© Kim

46. Praatbarak

De parlementen. Daar waar de ‘zakkenvullers’ (63.) met hun handen in ‘de vetpotten’ (59.) zitten zonder veel meer te doen dan wauwelen.

47. Racist

Links verweer tegen al wie vragen heeft over de multiculturele samenleving (35.).

48. Rode baronieën

Onze hoofdstad Brussel is er een lappendeken van.

49. Sacochengevecht

Wat een meningsverschil is tussen heren, heet een sacochengevecht te zijn wanneer dames discussiëren.

50. Slachtoffercultuur

Klimaat dat mensen ertoe aanzet melding te maken van racisme of discriminatie op basis van ras, geloof, leeftijd of geslacht.

51. Sociaal profitariaat

De enigen die niet het land zouden ontvluchten mocht Kris Peeters (CD&V) zijn vermogenswinstbelasting er ooit door krijgen.

52. Socialist

Stevaert zei nog dat Vlaanderen vol socialisten zit die het niet van zichzelf weten, Bart De Wever heeft van ‘socialist’ een scheldwoord gemaakt, zodat al die onwetende Vlamingen zich zéker geen socialist meer durven noemen. In de pre-De Wevertijd was dat: nationalist.

‘Socialisten’ wordt vaak voorafgegaan door ‘de schuld van’. Rechts bezigt samenstellingen als hangmatsocialisme en afgunstsocialisme. Extreemlinks heeft het dan weer over salonsocialisme, loftsocialisme, biefstuksocialisme of champagnesocialisme om de traditionele sociaaldemocraten te omschrijven. Sociaaldemocraat is overigens ook een scheldwoord uit het klein linkse jargon.

53. Stemvee

Is voor de linkse partijen afkalvend, en moet dus geïmporteerd worden. Bij voorkeur uit islamitische landen. Vandaar het ‘open grenzen-beleid’.

54. Subsidie-infuus, subsidiesponzen, subsidieslurpers, subsidiekraan

Waar ‘de Walen’ (volgens N-VA), Fernand Huts (volgens PVDA) en ‘linkse hobbyclubs’ (volgens Tom Van Grieken) aan hangen.

55. Tentje

Badkleding voor moslimvrouwen. Zeg ’tentje’ als u ongestraft wil zeggen dat deze vrouwen deel uitmaken van een achterlijke woestijngodsdienst. Voorbeeld: ‘Vroeger mocht een moslima alleen in een tentje aan het strand zitten. Nu mag ze dat aantrekken.’

56. Trado’s/tradi’s

De traditionele partijen die al lang het bestuur uitmaken. Soms ook gebruikt door regeringspartijen die niet kunnen kiezen tussen oppositie of meerderheid om eigen fouten in de nek van de coalitiepartners te schuiven.

57. Tsunami

Vloedgolf waarin migranten zich bewegen richting Avondland.

58. Turteltaks

Efficiëntste term uit het extreemlinkse repertorium, scheldnaam voor de Vlaamse energieheffing. Bedacht door PVDA’er Tom De Meester en leidde uiteindelijk tot de val van minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD). Opvolger Tommeltaks – naar Turtelbooms opvolger Bart Tommelein – bekt even goed, maar lijkt minder effectief te zijn.

Als tegenzet werd de Freyafactuur bedacht: die Vlaamse energieheffing zou immers nodig zijn door de groenestroomsubsidies van Freya Van den Bossche (SP.A), Vlaams minister van Energie van 2009-2014.

59. Vetpotten

Daar waar uw belastinggeld in terechtkomt, zodat de ‘zakkenvullers’ (63.) er met hun handen kunnen in zitten graaien (18.).

60. Wegkijkers

Verzamelnaam voor iedereen die niet in de greep is van islamofobie. Zie moslimpijper (34.) en Gutmensch (20.).

61. Wereldvreemde rechters, neprechters, rode toga’s, enemies of the people

De rechterlijke macht durft wel eens samenheulen met de hoernalistiek (23.) en dat doet ze niet zonder er etiketten aan over te houden. Van ‘wereldvreemd’ over ‘neprechters’ en ‘rode toga’s’ tot enemies of the people. De oerversie van alle bovenstaande is Volksverräter, een term uit het nazi-strafrecht. Wie bij joden kocht, bijvoorbeeld, was een volksverrader.

62. Wij zijn het volk (origineel: Wir sinds das Volk)

Wat populisten beweren: te behoren tot het volk en dus ook te weten wat het wil. De Duitse variant is vaste prik op Pegida-optochten, maar werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1989 en 1990 tijdens de betogingen tegen de DDR-regering van de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).

63. Zakkenvullers

Alle andere politici.

64. Zeggen wat u denkt

Wat u niet langer durft of niet langer meer mag zeggen. Van wie? Van de linkse kerk (31.).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content