Valerie Van Peel (N-VA): ‘We staan voor moeilijke jaren, maar moeten vooral naar onszelf kijken’

‘Als zij willen samenwerken, zullen zij moeten veranderen’, zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel in een interview met De Zondag over een mogelijk samenwerking met Vlaams Belang.

Er zijn experten en politici die een tweede lockdown willen.

We moeten dat vooral vermijden. Maar we zijn die kansen aan het missen. Waarom niet regionaal ingrijpen als Brussel en Luik rood kleuren? In Antwerpen is dat wél gebeurd en dat heeft gezorgd voor een knik in de curve. Ik vind dat er te makkelijk over een tweede lockdown wordt gesproken. We zijn lang niet hersteld van de menselijke schade van de eerste. Dit mag niet alleen over corona gaan, dit moet óók gaan over de stijging van zelfmoord, familiaal geweld en kindermisbruik.

Wat kan er gebeuren?

Ik heb de premier gevraagd wat hij wil doen. Zijn antwoord? Dat de avondklok niet telt voor mensen die vluchten van geweld. (feller) Het zou er verdorie aan moeten mankeren. De politiek moet méér doen. Laat de politie proactief ingrijpen in gezinnen waar men weet heeft van geweld. Ga daar binnen. Of ook: verplicht hulpverleners om kindermisbruik te melden. Hef het beroepsgeheim op.

Iets anders. Waarom gaat u niet voor het voorzitterschap van de partij?

Omdat Bart opnieuw kandidaat is. En dat is de beste én meest populaire politicus van deze eeuw. We gaan niet van voorzitter veranderen omdat sommige journalisten dat willen. De partijraad was unaniem. Als Bart dat wil doen, dan juichen wij dat toe.

Was u anders wel kandidaat?

(grijnst) Ik heb gelukkig niet over die vraag moeten nadenken. Ik kan daar nu geen ja of neen op antwoorden.

Is N-VA vadsig geworden?

(lacht) Dat is wat Bart zei op het partijbestuur. Hij waarschuwt daarvoor. En hij heeft gelijk. Wij mogen niet achterover leunen. Dat is een gevaar voor een partij die lang succesvol is. (denkt na) We staan voor moeilijke jaren, maar moeten vooral naar onszelf kijken. Niet naar links of rechts. Wie beleid voert, moet soms van zijn lijn afwijken. De oppositie biedt een kans om die weer scherp te stellen. Dat is volgens mij dé opdracht. We hébben een sterke en coherente maatschappijvisie. Laat die maar weer het vertrekpunt zijn.

U wil geen ruk naar rechts?

Niemand wil dat. Dat is wat de pers ervan maakt. Ik lees voortdurend dat ik een bitse strijd zou voeren met Theo Francken. (zucht) Dat is niet zo. Dat is een valse tegenstelling. Theo is minder rechts dan de mensen denken en ik ben minder links. Maar perceptie is moeilijk te keren. Ben ik het soms oneens met Theo? Ja, natuurlijk. Ik ben het met niemand voor honderd procent eens. Zelfs niet met mezelf. Maar als er al iets is, dan praten wij dat uit.

Kan een coalitie met Vlaams Belang voor u?

Vandaag niet, neen. Niet met dit Vlaams Belang. Tom Van Grieken doet vooral alsof, maar verandert intern heel weinig. (windt zich op) Ze vallen Petra De Sutter (Groen) aan omdat ze transgender is. Dat maakt me echt kwaad. Sorry, hoor. Die vuilspuiterij kan niet voor mij. Als zij willen samenwerken, zullen zij moeten veranderen.

(Paul Cobbaert – De Zondag)

Partner Content