Vakbonden waarschuwen voor uitverkoop van openbare woonzorgcentra

. © Belga

ACV Openbare diensten, ACOD LRB en VSOA LRB waarschuwen in een open brief voor ‘de pogingen om de publieke welzijnsverenigingen (deels) te privatiseren en te commercialiseren zonder dat daarover een maatschappelijk debat wordt gevoerd’.

ACV Openbare diensten, ACOD LRB en VSOA LRB waarschuwen in een open brief voor ‘de pogingen om de publieke welzijnsverenigingen (deels) te privatiseren en te commercialiseren zonder dat daarover een maatschappelijk debat wordt gevoerd’. In plaats van privatisering en commercialisering van de zorg moet een omgekeerde beweging gemaakt worden en opgekomen worden voor ‘sterke openbare voorzieningen die kwalitatieve, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg centraal zetten, los van het marktmechanisme’.

Spoedbehandeling

De vakbonden verwijzen naar het voorstel van wijziging van decreet over het lokaal bestuur waardoor de publieke welzijnsverenigingen zelf een vzw of een vennootschap kunnen oprichten of er deelgenoot van kunnen worden. En dit met de mogelijkheid tot de overdracht en de terbeschikkingstelling van het personeel en de overdracht van de erkenningen, de subsidies en de infrastructuur.

Het vakbondsfront hekelt ook dat bij de indiening van het voorstel tot decreet de spoedbehandeling gevraagd werd omdat het een dringende maatregel was die in het kader van de coronacrisis diende genomen te worden, ‘of hoe de coronacrisis zelfs aangewend wordt om het personeel uit de zorg voor schut te zetten’.

Het voorstel lijkt voor hen een richting in te gaan waarbij commercialisering van de zorg wordt toegelaten of gestimuleerd in een publieke setting. ‘De indieners laten het na te onderbouwen waarom een beweging naar commerciële bedrijven de zorg efficiënter en performanter zou maken’, merken ze op. Voor de vakbonden is de stap naar een volledig geprivatiseerd zorglandschap dan vlug gezet. ‘We eisen dat dergelijke fundamentele wijzigingen van de wetgeving, met groot maatschappelijk belang, moeten vooraf gegaan worden door een breed en diepgaand maatschappelijk debat’, luidt het nog.

Solidariteit

De vakbonden benadrukken dat openbare woonzorgcentra ‘ontegensprekelijk een belangrijke plaats in ons zorglandschap’ hebben. Het is dan ook geen goed idee om personeel, gebouwen, subsidies over te dragen aan private verenigingen en vennootschappen met winstoogmerk. Openbare voorzieningen waarborgen volgens hen de continuïteit van dienstverlening.

‘De openbare woonzorgcentra en bij uitbreiding alle openbare zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten verder deel uitmaken van ons sociaal weefsel. Onze publieke diensten zijn gericht op solidariteit en dat kan je niet verwachten van private spelers die werken op het ritme van de aandeelhoudersvergaderingen’, luidt het in de open brief. ‘Wij vragen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement om de plannen tot uitverkoop van de publieke welzijnsverenigingen te stoppen en plaats te maken voor een grondig sociaal en maatschappelijk debat’, besluiten de ondertekenaars.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content