Vakbonden voeren maandagochtend actie aan FOD Financiën in Brussel

© Belga

De vakbonden zijn ontevreden over de genomen besparingsmaatregelen en het personeelstekort bij de overheidsdienst.

De vakbonden bij de FOD Financiën voeren maandagochtend vanaf 7 uur actie aan de poorten van het North Galaxy-gebouw aan het Noordstation in Brussel. Er leeft onvrede over besparingen op vergoedingen, die controles van fiscale ambtenaren ter plaatse zouden ontmoedigen.

Daarnaast waarschuwen de vakbonden voor de gevolgen van het personeelstekort op de goede werking van Financiën. “De overheid zelf komt in de pers om een mooi beeld op te hangen van zichzelf. De waarheid is dat ondanks de goede wil van het personeel, het mechanisme mank loopt, de fraudeurs hun gangen gaan, en de loontrekkers het gelag betalen”, zegt Marc Nijs, secretaris van ACV Openbare Diensten in een persbericht.

Een eerste probleem dat de vakbond aan de kaak stelt, is dat er bespaard is op een reeks vergoedingen. “Belangrijk daarbij is de verblijfsvergoeding”, zegt Nijs. “Wie nu een opdracht uitvoert op minder dan 25 kilometer van zijn standplaats krijgt zijn 10 euro vergoeding niet meer. Maar wie op een dure parkeerplaats moet staan, had zelfs aan die 10 euro niet genoeg. (…) Voor Financiën betekent dat concreet dat men onderzoek van fiscale ambtenaren ter plaatse wil ontmoedigen. De kwaliteit van de controle gaat zo verder achteruit, goed nieuws dus voor fraudeurs.”

Daarnaast is Financiën volgens Nijs “in staat van ontbinding”. “Er is onvoldoende personeel om de opgedragen taken te vervullen. Van 2010 tot 2016 verdwenen er 4.000 plaatsen, bij controle Directe Belastingen en BTW waren het er al 3.000. Het personeel raakt gedemotiveerd door gebrek aan examens – en dus promotiekansen – en een totaal willekeurig overplaatsingssysteem. (…) Financiën slaagde er vroeger in om jonge dynamische krachten te rekruteren. Heel veel hoogopgeleide, jonge en dynamische krachten zien het nu echter niet meer zitten. Niet weinig willen vertrekken.”

Partner Content