Vakbonden vechten GAS-boetes aan voor Grondwettelijk Hof

Protest tegen de GAS-boetes © BELGA

De vakbonden ACV en ABVV vragen aan het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet op de GAS-boetes te vernietigen. De wet werd in het parlement goedgekeurd met een overweldigende meerderheid, met steun van N-VA vanuit de oppositie.

De christelijke vakbond ACV en de socialistische ABVV trekken naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe GAS-wet. Ze vragen dat de wet over de gemeentelijke administratieve sancties vernietigd wordt, onder meer omdat de actievrijheid er “in onaanvaardbare mate” door beknot kan worden. Dat melden de vakbonden.

Plaatsverbod

De bonden merken op dat een burgemeester dankzij de nieuwe GAS-wet “eenzijdig zonder verwittiging en zeer makkelijk” zal kunnen beslissen om gedurende een maand een plaatsverbod op te leggen voor openbare plaatsen. Zo’n verbod is mogelijk “in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen”, aldus de bonden. Ze wijzen erop dat het verbod ook tot twee keer verlengd kan worden.

Nog volgens de bonden stelde de Raad van State eerder al dat die bepaling “niet voldoet aan de nauwkeurigheidsvereiste die voorgeschreven wordt door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”. Progress Lawyers Network zal de procedure voeren namens ACV en ABVV.

Advocaat Jan Buelens van Progress Lawyers Network, dat de procedure zal voeren namens ACV en ABVV, zegt dat de nieuwe GAS-wet “strijdig is met de fundamentele rechten en vrijheden zoals die zijn opgenomen in de grondwet en in internationale verdragen”.

Pamfletten

“Vakbonden worden nu al geconfronteerd met het gebruik van GAS-sancties om vreedzaam protest te bestrijden”, duidt hij, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van pamfletten. Wat het plaatsverbod betreft, “dat is zo ruim dat het zo goed als de hele gemeente kan bestrijken”, aldus nog Buelens. “De burgemeester kan het zelfs zonder verwittiging opleggen.” Daarbij komen ook vakbondsacties in het vizier.

De advocaat verwacht dat de zaak in het najaar behandeld zal worden. Eind november dienden ook al de Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten elk een verzoekschrift tot vernietiging van de nieuwe GAS-wet in. De organisaties klagen onder meer aan dat het GAS-systeem door de leeftijdsverlaging tot 14 jaar en een verhoging van de boetes verruimd zal kunnen worden toegepast op minderjarigen. Dat betekent volgens hen “een uitholling van het jeugdrechtsysteem”. Dat overheden ruimte wordt gelaten om te bepalen wat overlast is, zal volgens de klagers ook leiden tot “willekeur bij de sanctieambtenaren en rechtsonzekerheid bij de betrokken burgers”.

14-jarigen

Gemeenten kunnen sinds 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar. Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.. (Belga/EE)

Lees ook: Top 100 van de absurdste GAS-boetes, een klucht zonder weerga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content