Uw vermogen na overdracht of verkoop van uw bedrijf.

De meeste ondernemers dragen op een bepaald moment hun bedrijf over aan (een van) de kinderen of ze verkopen het aan een buitenstaander, om daarna welverdiend te rentenieren. Maar wat is de impact van de overdracht of de verkoop op hun financiële toekomst en wat kunnen ze vooraf of nadien regelen? Elke situatie is anders, maar zorgvuldig uw vermogen plannen, het maakt wel degelijk een verschil.

Wie zijn business jarenlang door goede en moeilijke tijden heeft geloodst, wil dat zijn bedrijf en de klanten in goede handen terechtkomen. De overdracht of verkoop verdient dus veel aandacht. Maar ook de persoonlijke financiële toekomst mag niet uit het oog worden verloren. Misschien woont u in een pand dat eigendom is van de vennootschap, en de kans is groot dat u met een bedrijfsauto rijdt. Die voordelen vallen na de overdracht of verkoop natuurlijk weg.

Isabelle Verhulst, Head of Wealth Analysis & Planning bij Belfius.
Isabelle Verhulst, Head of Wealth Analysis & Planning bij Belfius.© Jerry De Brie

Financiële planning

De Private Bankers bij Belfius adviseren ondernemers over hun financiële toekomst. Isabelle Verhulst, Head of Wealth Analysis & Planning bij Belfius: “Op basis van een kasstroomanalyse berekenen we, bij voorkeur vóór de overdracht of verkoop, hoeveel vermogen de ondernemer nodig heeft om dezelfde levensstandaard te behouden wanneer hij met pensioen is. Als volgende stap kan de Private Banker, met de hulp van de fiscale en juridische specialisten van onze afdeling, de impact van de erfbelasting op het vermogen berekenen en mogelijkheden voorstellen om de latere erfbelasting voor de erfgenamen in de mate van het mogelijke te milderen.”

Vermogensplanning bij de overdracht van een bedrijf vergt zorgvuldig fiscaal en juridisch maatwerk.

“We lichten ondernemers ook toe hoe ze het familiebedrijf het voordeligst aan hun kinderen kunnen overdragen of hoe ze te werk moeten gaan om alle kinderen gelijk te behandelen als slechts een van hen het bedrijf verderzet”, zegt nog Isabelle Verhulst.

Gelijkberechtiging van de kinderen en mildere erfbelasting

Christophe Mees, sinds 2011 Private Banker in Soignies, Henegouwen, vertelt: “Een van mijn klanten kwam een tijdje geleden bij me aankloppen voor advies. Hij zocht een manier om de overdracht van zijn bedrijf te regelen en om zijn drie volwassen zonen daarbij gelijk te behandelen. Hij heeft een totaal vermogen van 3.000.000 euro opgebouwd, waarvan de helft afkomstig van zijn bedrijf. Hij wou zijn zaak nu graag overlaten aan zijn oudste zoon, zonder zijn twee andere kinderen te benadelen. Na de overdracht wil hij geen functie of controle meer uitoefenen in het bedrijf, maar een extra inkomen van 1000 euro per maand zou best welkom zijn.”

Christophe Mees, Belfius Private Banker in Soignies (Henegouwen).
Christophe Mees, Belfius Private Banker in Soignies (Henegouwen).

“Een billijke en afdoende oplossing moest ervoor zorgen dat beide jongste kinderen een evenredig deel zouden ontvangen via de latere nalatenschap. Op die manier zouden ze de overdracht van het bedrijf ook niet kunnen betwisten. Bovendien wou de man zijn kinderen een hoge erfbelasting besparen. Daarop volgde nauw overleg met de afdeling Wealth Analysis & Planning bij Belfius.”

Schenking van het familiebedrijf

Martin Vanden Eynde, Senior Legal Counsel Wealth Analysis & Planning: “In samenspraak met de Private Banker en de klant stelden we voor om het familiebedrijf (ter waarde van 1.500.000 euro) te schenken aan de oudste zoon. Het bedrijf kon in volle eigendom geschonken worden, via notariële akte, op voorschot van erfenis en met de plicht om een maandelijkse bedrag van 1.000 euro aan de schenker te betalen als hij dit zou vragen (facultatieve last verbonden aan de schenking). Op de schenking van een familiale onderneming zijn in Wallonië geen registratierechten verschuldigd, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het bedrijf nog minstens 5 jaar actief blijven (in Vlaanderen bedraagt die regel 3 jaar). Ook als de zoon binnen die termijn overlijdt, blijft de overdracht via schenking vrij van successierechten.”

Martin Vanden Eynde, Senior Legal Counsel Wealth Analysis & Planning.
Martin Vanden Eynde, Senior Legal Counsel Wealth Analysis & Planning.© Stefan Martens

“Bij het overlijden van de vader zouden de beide andere zonen een bedrag uit de nalatenschap ontvangen dat overeenkomt met de waarde van het bedrijf op het moment van de schenking. Maar een vermogen van 3.000.000 euro volstaat niet om drie kinderen elk 1.500.000 euro te geven.” De oudste zoon zou zijn broers dus moeten compenseren voor hetgeen hij meer heeft ontvangen dan zijn erfdeel.

Gelijke verdeling van de nalatenschap

“Daarom was ons alternatieve voorstel om twee derde van het familiebedrijf (1.000.000 euro) aan de oudste zoon te schenken en hem een derde ervan (500.000 euro) te verkopen. Zo kunnen beide jongere zonen later evenveel (1.000.000 euro) uit de nalatenschap krijgen. De partijen kunnen overeenkomen dat de betaling van de verkoopprijs (500.000 euro) eventueel in schijven mag gebeuren. Als de betaling onmiddellijk gebeurt, kan de vader het bedrag beleggen om daaruit een maandelijks extra inkomen te ontvangen.”

Dankzij de diverse maatregelen kunnen de jongere zonen de overdracht van het familiebedrijf aan hun broer niet betwisten. Bovendien is er al een derde uit het vermogen van de vader bij leven weggeschonken, wat de latere erfenisbelasting zal verlagen.

Private Banking bij Belfius

Belfius is de enige grootbank in België waarvan de 251 Private Bankers in de buurt van hun klanten wonen en werken. Ze zijn hun centrale aanspreekpunt in een van de 700 Belfius-kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, of bij de klanten thuis. Belfius Private Banking behoort tot de top drie in ons land en biedt ook ondernemers een brede waaier aan diensten voor vermogens vanaf 500.000 euro. Klanten die een bijzondere vorm van discretie en vertrouwelijkheid wensen, kunnen een beroep doen op de service van Private Wealth Management in een van de regionale zetels of in het hoofdkantoor in Brussel.

Meer info? www.belfius.be/private

Partner Content