Karin Temmerman (SP.A)

‘Uw pensioen? Niemand die het precies weet, maar verliezen doet u zeker’

Karin Temmerman (SP.A) Kamerlid SP.A

‘De pensioenhervorming is lang niet de enige blinde vlek in het Zomerakkoord. Maar wél het dossier waar mensen van wakker liggen. Daar sol je niet mee’, schrijft SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.

‘De mensen zijn daar wel mee bezig, hé.’ CD&V-kamerlid Stefaan Vercamer ergerde zich in De Standaard, terecht, aan de gênante vertoning over de pensioenbeslissingen van deze regering. Gwendolyn Rutten ontkende zondag in alle talen in een televisiestudio dat 50-plussers die zonder werk vallen tot 140 euro pensioen per maand verliezen. Ze verweet John Crombez zelfs aan bangmakerij te doen. Daarna volgde meer dan 24 uur een Kafkaiaans schouwspel. Niemand die nog wist wat er nu eind juli precies beslist was. Alle versies passeerden de revue. Van ‘Klopt, dat is inderdaad beslist’ via ‘Klinkklare onzin’ naar ‘Er is nog niks beslist, maar wel mogelijk.’ Tot minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine maandag, in de late namiddag pas, duidelijkheid verschafte over het Zomerakkoord en de SP.A-voorzitter gelijk gaf.

‘Uw pensioen? Niemand die het precies weet, maar verliezen doet u zeker’

En daar sta je dan, onduidelijkheid troef. Je zal zelf maar in de situatie belanden waarin je na een herstructurering op je 50e op straat bent gezet – het sociale bloedbad bij ING, amper een jaar geleden, ligt nog vers in het geheugen – en maar geen job vindt op een arbeidsmarkt die je te oud en te duur vindt. Meteen word je twee keer gestraft. En geen klein beetje. Heb je dan nog vertrouwen in politici die bij hoog en bij laag beweren dat hun ultraliberale hervormingen de sociale zekerheid net versterken? Heb je dan nog vertrouwen in politici die na hun Zomerakkoord al feestend de nacht in gaan op Tomorrowland, zonder te weten wat ze nu eigenlijk precies hebben beslist en zo met je toekomst spelen? Wij durven dat te betwijfelen.

‘De pensioenhervorming is lang niet de enige blinde vlek in het Zomerakkoord. Maar wél het dossier waar mensen van wakker liggen.’

De pensioenhervorming is lang niet de enige blinde vlek in het Zomerakkoord. Maar wél het dossier waar mensen van wakker liggen. Daar sol je niet mee. Als je weet dat de regering nog 305 miljoen extra wil snijden in de pensioenen de komende twee jaar, dan kun je maar beter piekfijn aan de mensen uitleggen op welke manier je dat wil doen. Tot in de puntjes. Wie dan concreet minder zal krijgen en wanneer. Want deze ministers vergeten bij het wishfull-thinking invullen van cijfers in hun begrotingstabellen dat het om échte levens gaat. Vrouwen en mannen die meer dan 30 jaar gewerkt hebben maar door een tegenslag, ziekte of in naam van de efficiëntie aan de kant werden gezet. Maar evengoed hebben jongeren die pas aan hun carrière zijn begonnen, nood aan duidelijkheid. Vraag het lukraak in je omgeving en het antwoord zal steevast hetzelfde zijn: ‘Geen idee.’ Of nog vaker: ‘Zal er nog wel een pensioen zijn voor mij?’

In plaats van onzekerheid en verwarring te scheppen, is het de taak van beleidsmakers om jong en oud zekerheid en duidelijkheid te verschaffen op basis van een positief project. Zekerheid en duidelijkheid over de lengte van de loopbaan en het pensioen dat je daarmee verdient.

Over de manier waarop je dat best doet, boog zich jaren geleden al een 12-koppige Pensioencommissie van professoren en experten van alle strekkingen. Met de aanbevelingen (versterk vooral het wettelijk pensioen door onder meer ook grote vermogens eerlijk te laten bijdragen) van de Commissie deed deze regering zo goed als niets. Integendeel, op basis van een negatief project besliste ze om – tegen haar verkiezingsbelofte in – eerst de pensioenleeftijd te verhogen. Daarna werd de pensioenbonus die ervoor zorgde dat zij die meer werken op het einde van de rit meer overhouden, overboord gegooid. Last but not least volgde de indexsprong (nu het leven duurder is, volgt uw pensioenbedrag niet) en al je rijk genoeg bent, kun je zelfs je studiejaren afkopen om je pensioenbedrag aan te dikken. Tot daar de ‘drastische pensioenhervorming’ waar volgens Bart De Wever nood aan was.

Armoedecijfers bij ouderen verhogen

Onze pensioenen eerlijk en positief herdenken – een pensioenhervorming waar mensen die hun leven lang werken blindelings op kunnen vertrouwen – is wat we moeten doen. Na drie jaar is de vaststelling dat dat allerminst het geval is. Massa’s mensen gaan erop achteruit, vrouwen die hun carrière om gezinsredenen even opzij zetten nog het meest. Wie de trend ‘langer werken, minder wettelijk pensioen en ieder spaart voor zich promoot’ zal over 30 jaar tot de conclusie komen dat hij of zij de armoedecijfers bij ouderen exponentieel de hoogte heeft ingejaagd.

Ons standpunt is duidelijk en wij vertrekken vanuit een positief project: maak je pensioen niet afhankelijk van leeftijd, maar van je loopbaan. Na een loopbaan van 42 jaar heb je recht op een volwaardig pensioen. Punt. Wat concreet betekent dat wie op zijn 18e begint te werken, recht heeft op pensioen op zijn 60e. En wat als je ziek bent of als mantelzorger voor een ziek familielid zorgt? Of wanneer je pech hebt of een tijd zonder job zit na een herstructurering? Wel, dan blijft je teller lopen. Werk je extra lang, dan krijg je extra pensioen. Precies om het onderscheid tussen werken en niet-werken te belonen. Eenvoudig, eerlijk en zeker.

Zo simpel is het. Mensen in dit land die elke dag keihard hun best doen, hebben daar recht op. Dat is een kwestie van keuzes. Keuzes die – vergis u niet – wel degelijk betaalbaar zijn.

Partner Content