Universiteiten engageren zich om beleid rond grensoverschrijdend gedrag te verscherpen

© iStock

De universiteiten hebben in de schoot van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) concrete afspraken gemaakt om hun beleid rond grensoverschrijdend gedrag te verscherpen. Dat meldt de VLIR woensdag in een persbericht. De raad wijst erop dat de universiteiten vrij zijn om nog bijkomende maatregelen te nemen.

In 2018 ondertekenden de Vlaamse universiteiten en hogescholen een charter dat als leidraad moest dienen om hun beleid rond grensoverschrijdend gedrag verder uit te tekenen. Uit een recente evaluatie van het charter blijkt dat er bijkomende stappen nodig zijn, verklaart de VLIR.

Daarom beslisten de universiteiten om nog enkele acties te ondernemen. Zo zullen ze onder meer de praktijkkennis over risicofactoren binnen een academische werkomgeving interuniversitair samenbrengen en vertalen naar een positief preventiebeleid.

Verder zullen ze de bestaande meldpunten binnen en buiten de universiteiten beter bekendmaken bij hun studenten en personeelsleden, zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van de meldingsprocedures voor studenten kwalitatief evenwaardig is aan de meldingsprocedures die gelden voor personeelsleden in het kader van de welzijnswet en laten ze bestaande tuchtprocedures toetsen door externe experts en stellen ze die waar nodig bij.

Daarnaast zullen de universiteiten onderling afspraken maken over een meer uniforme registratie van meldingen en beloven ze de toepassing van het charter en de aangescherpte maatregelen opnieuw te evalueren in 2025.

De afspraken voor een aangescherpte aanpak worden nog in detail met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besproken.

Partner Content