Universiteit Louvain-la-Neuve: ‘Zweedse coalitie heeft slechts 30.000 jobs gecreëerd’

Charles Michel (MR). © belga

Economen van de universiteit van Louvain-la-Neuve schatten het effect van de maatregelen van de regering-Michel op de jobcreatie tussen 2015 en 2018 een pak lager in.

De maatregelen van de regering-Michel om de arbeidskosten te verlagen hebben slechts tot ongeveer 30.000 nieuwe jobs geleid in de privésector tussen 2015 en 2018, berekent het Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek (Ires) van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Dat meldt Le Soir.

De ontslagnemende Zweedse coalitie heeft verzekerd dat het merendeel van de 160.000 banen die in de privésector is gecreëerd tijdens de legislatuur het gevolg is van de indexsprong en de taxshift. Volgens het VBO gaat het om 140.000 nieuwe jobs, de KU Leuven spreekt over 75.000.

Volgens het Ires, dat een diepgaande studie voerde over de relatie tussen de groei van het bbp en de werkgelegenheid op lange termijn, zijn de federale maatregelen goed voor een tiende van de gecreëerde jobs de afgelopen vier jaar. Het verlagen van de arbeidskosten heeft wel degelijk een impact, maar die blijft beperkt, aldus het instituut.

De analyse stelt de strategie van de Europese Commissie in vraag, die de EU-lidstaten een beleid van loonmatiging oplegt om de competitiviteit een duwtje in de rug te geven. Het lijkt er echter op dat de impact op de werkgelegenheid beperkt blijft en dat de strategie leidt tot een onproductieve concurrentie tussen lidstaten die leidt tot een nivellering naar beneden van de socialezekerheidsstelsels.

Maatregelen

In een reactie zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) dat de maatregelen die deze legislatuur door de federale regering genomen werden, volgens studies tot 140.000 rechtstreekse jobs geleid. Ze spreekt over de rechtstreekse creatie van 60.000 jobs. Bovendien stelde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de ‘nulbijdrage’ alleen al ervoor gezorgd heeft dat 38.000 jobs werden gecreëerd.

‘Alle studies geven aan dat de combinatie van overheidsmaatregelen aanzienlijk heeft bijgedragen tot het scheppen van gunstige voorwaarden voor de jobcreatie (230.000). De genomen maatregelen hadden verschillende doelstellingen: het stimuleren van de jobcreatie, het zorgen voor gunstige voorwaarden voor het herstel van onze economie en het herstellen van het vertrouwen van het bedrijfsleven. Dit resulteerde voornamelijk in meer jobs in de privésector. Bovendien gaf de Nationale Bank aan dat, voor een bepaalde groei, de jobcreatie bijzonder intensief was in vergelijking met voorgaande jaren’, licht de liberale minister toe.

Voor Wilmès moet verder gewerkt worden aan ‘een substantiële daling van de lasten op arbeid, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de aanpak van de knelpuntberoepen’.

De jobcreatie had nog veel sterker kunnen zijn indier er geen tekort was aan geschoolde arbeidskrachten, merkt Wilmès nog op. Daardoor raakten 141.000 vacatures niet ingevuld.

PS-Kamerfractieleider en Brussels lijsttrekker Ahmed Laaouej zegt dat de IRES-studie aantoont ‘dat het liberale model niet enkel sociaal onrechtvaardig, maar ook economisch inefficiënt is’.

Voor de Franstalige socialist zijn de aangekondigde 230.000 bijkomende jobs in essentie niet zozeer het gevolg van de taxshift en andere federale maatregelen maar van de internationale conjunctuur en het beleid van de gewesten. ’19 miljard euro voor 30.000 jobs maakt het werk duur’, besluit Laaouej.

Partner Content