Unia: ‘België verzamelt niet genoeg cijfers over ongelijkheid en discriminatie’

© Getty

Er blijken nog te weinig cijfers te bestaan over ongelijkheid en discriminatie in ons land. Dat zeggen het Gelijkekansencentrum Unia en de Cel Gelijke Kansen van de federale overheidsdienst Justitie. Een gebrek aan data staat een discussie op basis van feiten in de weg.

Unia en de Cel Gelijke Kansen kwamen tot die vaststelling tijdens het verzamelen van data over gelijkheid en ongelijkheid. Bedoeling was een databank op te stellen met alle cijfers rond discriminatie op basis van raciale criteria, geloof en levensbeschouwing en seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken.

Over bepaalde thema’s bleken evenwel te weinig cijfers te bestaan. Zo bestaan er bijvoorbeeld geen betrouwbare cijfers over de toegang tot gezondheidszorg op basis van raciale criteria. En dat tekort aan betrouwbare data is problematisch, zegt Unia-directeur Els Keytsman. ‘Als er over een thema geen of weinig cijfers zijn, nemen emoties al snel de bovenhand. Betrouwbare cijfers helpen om een discussie op feiten te baseren in plaats van op buikgevoel.’

Het Gelijkekansencentrum vraagt dan ook om in te zetten op de verzameling en ontwikkeling van data over gelijkheid en discriminatie. (Belga)

Partner Content